Scăderea a fost determinată de reducerea numărului de copii beneficiari. Media lunară calculată pentru primele şase luni din 2012 a fost mai mică cu 44.877 copii (1,1%) faţă de cea calculată din aceeaşi perioadă din 2011.

În perioada ianuarie-iunie 2012, alocaţia de stat s-a acordat pentru un număr mediu lunar de 3.891.484 copii, din care 353.871 copii care au vârsta mai mică de 2 ani şi nu au un handicap (9,1 % din total), 7.089 copii care au vârsta mai mică de 3 ani şi au un handicap (0,2% din total), 3.478.025 copii care au vârsta mai mare de 2 ani şi nu au un handicap (89,4% din total), 52.499 copii care au vârsta mai mare de 3 ani şi au un handicap (1,3% din total).

Cei mai mulţi copii beneficiari se găseau în judeţele Iaşi (174.572), Suceava (154.412), Prahova (141.598), Bacău (140.590), Constanţa (133.482) şi Dolj (121.794). În municipiul Bucureşti se aflau 283.475 copii, valoarea maximă la nivel naţional.

În cazul în care numărul de copii beneficiari de alocaţie de stat se raportează la totalul populaţiei, valoarea medie la nivel naţional este de 20,4%. Cea mai mică valoare s-a înregistrat în municipiul Bucureşti, respectiv în judeţul Cluj (ambele cu câte 16,9%), precum şi în judeţele Ilfov, Teleorman şi Timiş, iar cele mai mari valori (de peste 22%) în judeţele Neamţ, Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Bacău, Iaşi, Suceava şi Vaslui (acesta din urmă cu valoarea maximă de 25,7%).

Din totalul copiilor beneficiari de alocaţie, 50,8% au avut domiciliul în mediul urban şi 49,2% în rural.

Ponderea copiilor cu vârsta mai mică de 2 ani care nu au handicap şi a copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani care au handicap în totalul beneficiarilor de alocaţie de stat a fost în semestrul I 2012 de 9,3%, în scădere faţă de semestrul I 2011, când ponderea a fost de 9,8%, principala cauză fiind reducerea natalităţii.

Alocaţia are caracter universal şi este acordată copiilor în vârstă de până la 18 ani, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. Pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului care este încadrat într-un grad de handicap, alocaţia de stat se acordă în cuantum de 200 lei/lună/copil. Pentru copiii care nu au un handicap şi sunt în vârstă de peste 2 ani cuantumul alocaţiei de stat este de 42 lei/lună/copil, iar pentru copiii mai mari de 3 ani care au un handicap cuantumul este dublu (de 84 lei).

Sursa: Agerpres