În luna ianuarie 2009, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut faţă de luna decembrie 2008 cu 6,4%. Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul lucrărilor de construcţii a  crescut cu 8,8 %.

Ianuarie  2009 comparativ cu decembrie 2008

Volumul lucrărilor de construcţii, în luna ianuarie 2009, comparativ cu luna decembrie 2008 a înregistrat o scădere cu 6,4%. Pe elemente de structură s-au înregistrat scăderi la toate componentele astfel: lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (-27,1%), lucrările de reparaţii capitale (-4,7%) şi lucrările de construcţii noi (-2,2%).

Pe tipuri de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut astfel: construcţii inginereşti     (-16,0%), clădiri nerezidenţiale (-4,4%) şi clădiri rezidenţiale (-2,3%).

Ianuarie  2009 comparativ cu ianuarie 2008

Volumul lucrărilor de construcţii, în luna ianuarie 2009, comparativ cu luna ianuarie 2008 a crescut cu 8,8%. Pe elemente de structură s-au înregistrat creşteri la următoarele componente : lucrările de construcţii noi (+12,9%), lucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+0,7%). Lucrările de reparaţii capitale au scăzut cu 3,6%.

Pe tipuri de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a crescut la toate componentele astfel: clădiri rezidenţiale (+28,1%), clădiri nerezidenţiale (+8,2%) şi construcţii inginereşti (+2,2%).

Sursa: INS