Cea mai mare pondere în ofertă, respectiv 40,2%, o au unităţile locative ce costă peste 100.000 de euro. Diferenţa este reprezentată de unităţi cu preţuri cuprinse între 60.000 şi 80.000 de euro (19,6% din total) şi, respectiv, între 80.000 şi 100.000 de euro (11,8%).
„În Iaşi, de exemplu, două treimi din oferta de locuinţe noi prezintă un preţ mai mic sau egal cu 60.000 de euro. La Cluj, procentul apartamentelor noi care se încadrează în intervalul de preţ de până în 60.000 de euro este de 56%. În acelaşi timp, la Constanţa, 47% din apartamentele noi se înscriu în acest interval, iar la Timişoara, 44% din apartamente au un preţ de până în 60.000 de euro. Braşovul încheie lista oraşelor mari, cu 32,8% din oferta de locuinţe noi care se încadrează în intervalul de preţ amintit mai sus”, a declarat Adrian Erimescu, directorul imobiliare.ro.
Reduceri forţate
O analiză comparativă cu momentul de vârf al pieţei arată că, într-o perioadă de aproape patru ani, dezvoltatorii au mai lăsat la preţuri. Astfel, în martie 2008, locuinţele ce costau peste 100.000 de euro reprezentau 68,6% din piaţă, în vreme ce unităţile de maximum 60.000 de euro deţineau o pondere de doar 11,5%. Locuinţele cu preţuri de 60.000-80.000 de euro şi 80.000-100.000 de euro reprezentau 10% şi, respectiv, 9,9% din total.
Pe de altă parte, faţă de începutul anului 2008 când a fost atins un maxim de 2.576 euro/mp util pe acest segment în Capitală, preţul mediu cerut astăzi pentru apartamentele noi este la jumătate. Anul acesta, ritmul de scădere a fost mult mai mic, iar în unele cazuri au avut loc şi creşteri.
Potrivit indicelui imobiliare.ro, în luna noiembrie 2011, apartamentele noi din Capitală au ajuns la valoarea de 1.371 de euro pe metru pătrat util, cu 3,2% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. În Braşov, locuinţele noi sunt mai ieftine cu 6% decât în 2010. La Cluj, cu un preţ mediu de 921 euro/mp util, apartamentele noi sunt în prezent cu 4,8% mai ieftine decât acum un an. În Constanţa, valorile sunt apropiate (960 euro/mp util), în vreme ce la Timişoara, această categorie de locuinţe are un preţ cu 1,4% mai ridicat decât anul trecut.