Numărul locurilor de muncă vacante a fost de 54.700, în creştere cu 2.200 locuri de muncă vacante faţă de trimestrul anterior.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2014, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,30 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 15.000

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe activităţi ale economiei naţionale

În trimestrul IV 2015, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (3,24%), sănătate şi asistenţă socială (2,49%), respectiv în alte activităţi de servicii (2,48%).

În industria prelucrătoare s-au concentrat 26,0% din numărul total al locurilor de muncă vacante (14,2 mii locuri vacante), iar rata a luat valoarea de 1,26%.

Sectorul bugetar a însumat peste o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante.

Astfel, 8,2 mii locuri vacante se regăsesc în administraţia publică, 7,6 mii locuri vacante în sănătate şi asistenţă socială, respectiv 2,7 mii locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, cele mai mici valori atât în ceea ce priveşte rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante s-au regăsit în industria extractivă (0,14%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), urmată de producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,26%, respectiv 0,2 mii locuri vacante).

Trimestrul IV 2015 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparaţie cu trimestrul precedent cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,41 puncte procentuale), respectiv de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice (+0,35 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai importante creşteri s-au regăsit în activităţile de sănătate şi asistenţă socială (+1,0 mii locuri vacante), respectiv în cele de comerţ (+0,5 mii locuri vacante).

Cea mai semnificativă diminuare atât a ratei cât şi a numărului locurilor de muncă vacante s-a observat în administraţia publică (-0,14 puncte procentuale, respectiv -0,3 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri importante în sănătate şi asistenţă socială (+0,67 puncte procentuale), urmată de agricultură, silvicultură şi pescuit (+0,63 puncte procentuale).

Singura diminuare a ratei locurilor de muncă vacante comparativ cu trimestrul similar al anului precedent a fost în alte activităţi de servicii (-0,02 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut în toate activităţile economice, iar cele mai importante s-au regăsit în industria prelucrătoare (+3,6 mii locuri vacante), respectiv în activităţile de  comerţ (+2,7 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul IV 2015, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori atât prin intermediul ratei cât şi a locurilor de muncă vacante a fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,64%, respectiv 16,0 mii locuri vacante), iar cele mai mici valori au fost înregistrate în rândul ocupaţiilor de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,54%, respectiv 0,1 mii locuri vacante), respectiv membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,75%, respectiv 2,3 mii locuri vacante).

Trimestrul IV 2015 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent atât rata cât şi numărul locurilor de muncă vacante          au înregistrat cea mai relevantă creştere în rândul ocupaţiilor de tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic – grupa majoră 3  (+0,17 puncte procentuale, respectiv +0,8 mii locuri vacante), iar la polul opus cu cea mai semnificativă scădere s-au regăsit ocupaţiile de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-0,03 puncte procentuale, respectiv -0,1 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+0,46 puncte procentuale), respectiv de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9    (+0,45 puncte procentuale).

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut în rândul ocupaţiilor de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+3,8 mii locuri vacante), muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 şi lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (+3,3 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Singura diminuare atât a ratei cât şi a numărului locurilor de muncă vacante s-a înregistrat în rândul ocupaţiilor de funcţionari administrativi – grupa majoră 4 (-0,07 puncte procentuale, respectiv -0,2 mii locuri vacante).