Dintre acestea, doar 2 sunt proiecte noi preidentificate, în valoare de 953 milioane euro, restul de 5 fiind fazate. Alocarea POIM, respectiv UE plus contribuţia naţională este de 726,2 milioane euro pentru cele 7 proiecte.

Cele două proiecte noi sunt Magistrala 6 – 1 Mai – Otopeni (14,2 km; 9 staţii; 9 trenuri) şi Magistrala 5 – Secţiunea Eroilor (PS Opera) – Universitate – Piaţa Iancului (4,5 km; 5 staţii).

Pentru Magistrala 6 valoarea totală a investiţiei este de 600 milioane euro şi are planificată ca dată de finalizare ultimul trimestru al anului 2020. Data estimată pentru semnarea primelor contracte de lucrări este primul trimestru al anului 2017. În ceea ce priveşte Magistrala 5, aceasta are o valoare de 353 milioane euro şi ar urma să fie gata în ultimul trimestru al anului 2023. Semnarea primelor contracte de lucrări va avea loc în trimestru 3 din 2017.

Cele 5 proiecte fazate sunt Linia de metrou Magistrala 5 – Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv Valea Ialomiţei, Magistrala 4 Racordul 2 Secţiunea Parc Bazilescu- Străuleşti, Îmbunătăţirea serviciilor de transport public de călători cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- Pipera, Modernizarea instalaţiilor de ventilare de la metrou şi Modernizarea instalaţiilor de acces la metrou.

"Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014 – 2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra creşterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor", se arată în datele publicate pe site-ul MFE.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică.

Programul beneficiază de o alocare financiară de circa 11,8 miliarde euro, din care 6,94 miliarde euro – Fond de Coeziune, 2,48 miliarde euro – Fond European de Dezvoltare Regională şi 2,46 miliarde euro cofinanţare.

SURSA: Agerpres