Implementat în anul 2009, pentru prima dată în România, sistemul de infochioşcuri inteligente a pus la dispoziţia cetăţenilor o alternativă inovativă pentru plata taxelor şi impozitelor locale.

Amplasate în centrele comerciale mari, aceste Infochioşcuri vin în întâmpinarea unei nevoi reale a cetăţenilor şi anume „evitarea cozilor, a aglomeraţiei şi a birocraţiei de la ghişeul clasic”.

Faza a doua a de dezvoltare a acestui proiect aduce ca element de noutate acceptarea la plată a amenzilor ce pot fi plătite la jumătate în primele 48 de ore de la constatarea contravenţiei.

„Plata taxelor cu cardul la Infochioşc” este un proiect iniţiat de Serviciul Public pentru Finante Publice Locale Sector 6 şi desfăşurat în parteneriat cu Piraeus Bank România care, în calitate de bancă acceptatoare, a implementat tehnologia plăţii cu carduri la POS neasistat şi Printec Group România în calitate de furnizor al soluţiei tehnice pentru Sistemul de Infochioşcuri.

Programul are la bază o tehnologie larg răspândită în ţările din vestul Uniunii Europene, şi anume tehnologia pentru Plăţi Neasistate (Unattended Payments) cu card bancar, adică un terminal specializat, prin care utilizatorul interacţionează direct cu informaţia necesară în regim self-service.

Proiectul este unic în România şi valenţele sale sunt inovatoare la nivelul Europei. Procedura de plată presupune autentificarea utilizatorului prin scanarea electronică a cărţii de identitate, afişarea sumelor de plată pe categorii de taxe, impozite sau amenzi, prin interconectarea cu aplicaţia de calcul a taxelor şi impozitelor folosită de S.P.F.P.L., Sector 6.

Plata acestora, totală sau parţială, adică a uneia sau a mai multor categorii de taxe, se face folosind un POS bancar garantat şi certificat conform cerinţelor şi rigorilor sistemului bancar şi al organizaţiilor procesatoare de carduri (Visa, Mastercard).

Pe parcursul funcţionării acestui sistem, s-au înregistrat un număr de peste 6.500 de plăţi în valoare de peste 125.000 de euro la un număr total de peste 15.500 de utilizatori (vizitatori), cifre ce reprezintă aproximativ 20% din totalul sumelor colectate din plăţile cu cardul.

Aceste cifre sunt încurajatoare, soluţia promovată fiind complementară tehnologiei plăţii on-line, creând astfel o punte de trecere în viitor către aceasta din urmă şi punând la dispoziţia cetăţenilor mai multe alternative de plată.