Din acest total, veniturile colectate de administraţia judeţeană a finanţelor publice din Sibiu au fost de 855,5 milioane lei, iar încasările autorităţii vamale au fost de 69,13 milioane lei.

Numărul persoanelor juridice active în judeţul Sibiu era de 13.206, la finele lunii iunie. 36% dintre acţionarii/asociaţii persoanelor juridice active în judeţ sunt femei, iar 39,4% dintre aceştia au până în 39 de ani, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

În primele şase luni ale anului, în judeţul Sibiu au fost realizate 922 radieri de societăţi, în timp ce 213 de societăţi au fost dizolvate şi 234 suspendate.

Producţia industrială a judeţului Sibiu a crescut, în primele patru luni ale acestui an cu 4,1%, iar cifra de afaceri din industrie s-a majorat cu 5,7%, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Chiar dacă ponderea industriei în totalul valorii adăugate brute şi în ce priveşte ocuparea forţei de muncă la nivel judeţean s-a redus în ultimii 15-20 ani, industria îşi păstrează locul important în ansamblul economiei judeţului Sibiu. Cea mai mare parte a volumului de investiţii economice s-a îndreptat spre industrie, aceasta fiind totodată principala sursă de exporturi.

Judeţul Sibiu este considerat ca fiind una dintre cele mai frumoase zone din România şi Europa, cu un patrimoniu arhitectural şi peisagistic unic. Împrejurimile sale, îl recomandă ca o importantă destinaţie turistică din România în care se pot practica următoarele forme de turism: turismul montan bisezonal, datorat zonei muntoase reprezentată de munţii Făgăraşului cu o deasă reţea de trasee montane, cabane şi o salbă de 23 de lacuri glaciare, de munţii Cibinului unde se află staţiunea climaterică Păltiniş situată la cea mai mare altitudine din ţară (1.450 m) şi munţii Lotrului; turismul balnear este practicat datorită apelor cu proprietăţi curative din staţiunile balneo – climaterice Ocna Sibiului şi Bazna, care sunt recomandate pentru tratarea diferitelor afecţiuni; turismul rural şi agroturismul bine reprezentate în special în satele din Mărginimea Sibiului care au păstrat puternice tradiţii spirituale şi etno-folclorice, dând acestor comunităţi o fizionomie aparte; turismul cultural, favorizat de moştenirea istorică deosebită reprezentată de monumente istorice, de arhitectură şi artă, 17 muzee, biserici fortificate, arhitectură şi creaţie tehnică populară, tradiţii culturale ale minorităţilor.

În primele patru luni ale acestui an, în judeţul Sibiu au fost înregistrate 97.564 sosiri turişti şi 154.872 înnoptări. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare a fost de 22,6% în ianuarie, de 24,3% în februarie, 23,7% în martie şi 26,4% în aprilie.

La finele lunii aprilie 2014, efectivul salariaţilor din judeţul Sibiu era de 120.254 persoane, cei mai mulţi lucrând în servicii – 63.173 persoane.

Rata şomajului era de 4,3%, sub media la nivel naţional, de 5,1%, iar numărul şomerilor se ridica la 8.367 persoane, din care 3.345 femei.

Câştigul salarial mediu brut la nivelul judeţului era de 2.443 lei la sfârşitul lui aprilie, iar cel mediu net de 1.761 lei. AGERPRES