Aceasta a venit în urma dialogului permanent cu reprezentanţii mediului de afaceri, iar instituţia propune modificarea Codului de Procedură Fiscală cu "măsuri benefice şi echitabile, pentru a reduce birocraţia, a îmbunătăţi claritatea textului de lege şi a elimina interpretările". 

Printre măsurile propuse se numără reglementarea expresă a faptului că un control fiscal efectuat de structurile ANAF sau structurile autorităţilor administraţiei publice locale poate consta şi în acţiuni de prevenire şi conformare, flexibilizarea regulilor aplicabile în domeniul eşalonării la plată şi a regulilor privind plata în rate a bunurilor adjudecate, introducerea posibilităţii garantării obligaţiilor fiscale cu scrisoare de garanţie emisă de instituţiile financiare nebancare, introducerea posibilităţii suspendării sau neînceperii executării silite, pe o perioadă limitată (45 de zile), când debitorul notifică organul fiscal despre intenţia depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie. 

De asemenea, documentul mai vorbeşte despre introducerea posibilităţii de a efectua plata creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, într-un singur cont unic, printr-un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, faţă de două conturi unice în prezent, extinderea Spaţiului Privat Virtual, serviciul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, dezvoltat la nivelul MFP/ANAF şi pentru alte instituţii/autorităţi publice, reducerea duratei inspecţiei fiscale prin crearea posibilităţii organului fiscal de a selecta, pentru efectuarea inspecţiei, perioadele fiscale care prezintă risc fiscal sau introducerea posibilităţii organelor fiscale de a organiza licitaţii prin mijloace electronice pentru eficientizarea valorificării bunurilor sechestrate. 

Alte măsuri se referă la simplificarea procedurii de verificare a situaţiei fiscale personale, suspendarea executării actului administrativ fiscal prin care s-au stabilit obligaţii fiscale principale, are efect şi asupra actului administrativ prin care s-au individualizat obligaţiile accesorii, interdicţia instituirii măsurilor asigurătorii la debitorii aflaţi în procedura insolvenţei şi clarificarea unor termene şi modalităţi de comunicare prin mijloace electronice. 

"Aceste măsuri, şi multe altele propuse prin prezentul proiect, vor contribui la îmbunătăţirea echilibrului în relaţia dintre contribuabili şi organele fiscale în vederea creşterii încrederii în sistemul fiscal, creşterea gradului de conformare a contribuabililor şi sporirea eficienţei activităţii de administrare a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor", menţionează sursa citată. 

Comunicatul mai arată că specialiştii MFP au desfăşurat consultări cu reprezentanţii Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Asociaţiei Române a Băncilor, Autorităţii de Supraveghere Financiară, Uniunii Naţionale a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din România, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Patronatului Creditului IFN, EFI Garant Group IFN.

AGERPRES