Valoarea estimată a contractului este de 29,34 milioane de lei, inclusiv TVA. Durata de implementare a proiectului finanţat din bugetul de stat se întinde pe 20 de luni. Consultantul va trebui să actualizeze Studiul de Fezabilitate, să elaboreze studiile şi analizele necesare fundamentării deciziei de concesiune, cât şi documentaţia de atribuire a contractului de concesiune, potrivit datelor CNADNR.

Totodată, va trebui să recomande structura financiară optimă care va atrage oferte competitive din sectorul privat. De asemenea, câştigătorul licitaţiei va asigura asistenţa tehnică, juridică şi financiară în pregătirea, lansarea şi atribuirea contractului de concesiune, dar şi asistarea în etapa de închidere financiară.

Nu în ultimul rând, va întocmi documentaţia aferentă contractului dintre sectorul privat şi Autoritatea Contractantă.