"Astăzi, se vorbeşte despre exploatarea ilegală de lemn din România pe un ton alarmant. Mass-media răspândeşte ideea că milioane de metri cubi de lemn pleacă din ţară. Situaţia reală este că România îşi transformă statutul de ţară exportatoare în cel de importator. Pentru a avea o imagine reală şi obiectivă a actualei stări de conservare a naturii în România, trebuie să se ţină cont de statistici oficiale, să se prezinte date concrete în locul estimărilor, să se facă referire la măsurile ferme luate de autorităţi pentru protejarea resurselor naturale", a susţinut Steţco. 

Potrivit unui comunicat de presă al ministerului de resort, în cadrul evenimentului, oficialul român a prezentat acţiunile întreprinse la nivel naţional, progresele realizate de România şi provocările asociate fenomenului tăierilor ilegale şi infracţiunilor privind încălcarea regimului de protecţie a faunei sălbatice. 

"Demnitarul român a subliniat faptul că măsurile care s-au luat în ultimii ani, atât guvernamental, cât şi legislativ (Radarul Pădurilor, adoptarea noului Cod Silvic, amendarea Legii privind contravenţiile silvice, Regulamentul de valorificare a masei lemnoase etc.), au transformat statutul României din ţară exportatoare de lemn în ţară importatoare. Aceste măsuri, împreună cu dezvoltările viitoare avute în vedere, se subscriu obiectivului de a promova un ecosistem forestier stabil, capabil să îndeplinească funcţiile sociale, de mediu şi economice", se menţionează în comunicat. 

În acest context, participanţii la dezbatere au apreciat faptul că România este un model de bune practici prin implementarea sistemului informatic Radarul Pădurilor şi crearea Catalogului pădurilor virgine, demers unic la nivel european. 

În data de 22 noiembrie 2017, delegaţia Ministerului Apelor şi Pădurilor, condusă de secretarul de stat Istrate Steţco, a participat la evenimentul de lansare a raportului privind tăierile ilegale şi infracţiuni legate de încălcarea regimului de protecţie al faunei sălbatice în spaţiul Carpato-Dunărean, organizat la Bruxelles, de Parlamentul European. 

Evenimentul a avut ca teme discutarea unor aspecte privind importanţa consolidării cooperării transfrontaliere, consolidării capacităţii administrative la nivel naţional, creşterii conştientizării publicului, precum şi prezentarea situaţiei privind tăierile ilegale, acţiuni menite să combată infracţiunile legate de încălcarea regimului de protecţie al faunei sălbatice şi în Europa Centrală şi de Est. 

AGERPRES