MFP, prin Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP), a organizat joi şi vineri două sesiuni de dezbateri publice pe marginea proiectului de lege privind achiziţiile sectoriale şi a proiectului de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

Potrivit comunicatului, cele două proiecte de acte normative au fost supuse dezbaterii publice până pe data de 15 octombrie şi fac parte din pachetul legislativ care va reglementa achiziţiile publice. 

"Finalizarea proiectelor de legi care vor face parte din pachetul legislativ în domeniul achiziţiilor publice reprezintă un pas important în reformarea acestui sistem. Actele normative care vor reglementa domeniul achiziţiilor publice trebuie să fie mult mai clare şi coerente. Tocmai din acest motiv am pus accent pe dezbaterea publică, consultarea partenerilor de dialog fiind una dintre cele mai bune metode de a ajunge la reglementări eficiente. În domeniul achiziţiilor publice, cuvântul de ordine trebuie să fie eficienţa", a declarat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici. 

Cele 4 proiecte de acte normative care vor constitui pachetul legislativ sunt proiectul de Lege privind achiziţiile publice, cel privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi a contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cel privind achiziţiile sectoriale şi proiectul de Lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 

AGERPRES