„Statul trebuie să fie în primul rând un partener al mediului de afaceri și să intervină ferm acolo unde intenția de încălcare a legii este evidentă. Legislația conține o paletă largă de restricții și nu este un secret că de multe ori celui care și-a deschis o mică afacere îi este imposibil să cunoască în detaliu toate normele pe care trebuie să le respecte”, a declarat ministrul Alexandru Petrescu, inițiatorul legii, pentru EvZ.ro.

„Desigur, necunoașterea legii nu înlătură răspunderea, tocmai de aceea intervenim prin această inițiativă legislativă a prevenției, cu o componentă esențială de informare-educare. Actul de control este absolut necesar, însă nu trebuie să fie disproporționat în raport cu abaterea constatată, ci rezonabil. Am identificat în grupurile de lucru care au generat acest act normativ o listă amplă de fapte propuse a beneficia de prevenție înainte de a fi aplicată o pedeapsă. Altfel spus, pentru o faptă de o gravitate redusă, agentul economic va fi avertizat și i se va acorda un termen rezonabil în care să remedieze problema constatată”, a adăugat ministrul.

Articolul 4 din lege prevede etapele pe care o autoritate de control trebuie să le parcurgă înainte de a-l sancționa pe cel prins pe picior greșit.

Art. 4. – (1) În cazul săvârșirii uneia dintre contravențiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege, la prima constatare sau în condițiile prevăzute la art. 9, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare și sancționare a contravenției prin care se aplică sancțiunea avertismentului și la care anexează un plan de remediere în care stabilește măsuri și termene de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situație, nu se aplică sancțiuni complementare.

 (2) Agentul constatator nu întocmește un plan de remediere, în următoarele situații, în următoarele situații:

a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul își îndeplinește obligația legală;

b) în cazul în care contravenția săvârșită nu este continuă;

c) în cazul în care, la reluarea controlului, agentul constatator s-ar afla în situația de a constata și sancționa aceeași faptă.

(3) Modelul Planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege.

Modelul de proces verbal, AICI

Lista contravențiilor AICI