1. Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

„ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea Legii nr. 66/1996
privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania
in societate bancara pe actiuni”

2. Articolul I va avea urmatorul cuprins:
„Art. I. – Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din Romania in societate bancara pe actiuni, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – (1) Casa de Economii de Consemnatiuni C.E.C. – S.A. atrage, pastreaza si fructifica economiile banesti in lei si in valuta ale persoanelor fizice, disponibilitatile banesti in lei si in valuta ale persoanelor juridice, efectueaza plati, schimb valutar si primeste sume spre consemnare.
(2) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. poate desfasura activitatile permise bancilor, in conformitate cu prevederile Legii bancare nr. 58/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, cu autorizarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei.
(3) Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. poate sa acorde credite in lei si in valuta si sa isi asume angajamente in numele persoanelor fizice, persoanelor juridice care intrunesc cumulativ conditiile de numar de personal si cifra de afaceri stabilite, potrivit legii, pentru intreprinderile mici si mijlocii, precum si in numele administratiei publice centrale si locale.”
2. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. – (1) Sumele depuse de persoanele fizice la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A. cu orice titlu, precum si dobanzile si castigurile cuvenite pentru acestea sunt garantate de stat. Acestea se restituie la cererea titularilor sau a reprezentantilor legali ai acestora. Drepturile de creanta asupra sumelor depuse, dobanzilor si castigurilor sunt imprescriptibile.”
3. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. – Sunt scutite de taxe de timbru si orice alte taxe:
a) depunerile de economii, precum si dobanzile acordate persoanelor fizice de catre Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.;
b) sumele reprezentand depunerile trecute pe numele mostenitorilor;
c) actiunile judiciare sau arbitrale, precum si orice alte acte in legatura cu activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. – S.A.””

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREsEDINTELE SENATULUI, ALEXANDRU ATHANASIU

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 8 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, VALER DORNEANU

Bucuresti, 29 octombrie 2002.
Nr. 589.