Parlamentul Rominiei adopta prezenta lege.
Art. I. – Articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55 din 29 aprilie 1999 pentru interzicerea publicitatii produselor din tutun i salile de spectacol si interzicerea vinzarii produselor din tutun minorilor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 151/2000 si republicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 461 din 21 septembrie 2000, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. – Se interzice orice fel de publicitate a produselor din tutun i salile de spectacol iainte, i timpul si dupa spectacolele destinate minorilor, precum si iainte, i timpul si dupa spectacolele adresate/destinate adultilor si desfasurate itre orele 5,00-20,00.”
Art. II. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, dindu-se textelor o noua numerotare.