Banca Romineascã a inaugurat o nouã sucursalã. Banca Romineascã a inaugurat sãptãmina trecutã cea de-a 16 sucursalã, situatã i municipiul Bacãu. Constituind unul dintre obiectivele prioritare ale strategiei bãncii, dezvoltarea reþelei teritoriale va continua pinã la sfirºitul anului estimindu-se deschiderea a icã trei sucursale, la Bucureºti, Oradea ºi Constanþa.

Banc Post a transferat peste 21 de milioane de dolari prin Western Union. Valoarea totalã a sumelor transferate de Banc Post prin sistemul de transfer rapid Western Anion a atins, la iceputul lunii septembrie, 21,5 milioane dolari. Suma respectivã este aferentã unui numãr de peste 45.000 de transferuri care s-au derulat din 8 noiembrie 1999, momentul i care serviciul a devenit disponibil la Banc Post.

Eximbank investeºte i programe informatice. Banca de Import Export a Rominiei, Eximbank negociazã achiziþionarea de la compania americanã SAS a unui program informatic pentru Departamentul de asigurãri credite. Noul soft ar asigura monitorizarea indicatorilor de performanþã utilizaþi de bancã. Noua aplicaþie urmeazã sã fie introdusã la scurt timp i toatã banca.

Banca Transilvania iºi extinde reþeaua. Extinderea teritorialã a Bãncii Transilvania va continua i perioada imediat urmãtoare prin deschiderea a patru noi sucursale. Oraºele vizate sunt Sfintu Gheorghe, Focºani, Alba Iulia ºi Piatra Neamþ. Totodatã reþeaua de ATM-uri ale Bãncii Transilvania va cunoaºte o extindere puternicã, celor 20 de aparate funcþionale i prezent, adãugindu-li-se pinã la iceputul anului viitor, icã 50 de aparate. Banca anunþã ºi emiterea i scurt timp a cardurilor sub sigla VISA.

BRD majoreazã dobinzile la depozitele i lei. Banca Rominã pentru Dezvoltare a majorat dobinzile la depozitele la termen i lei constituite de persoanele fizice sau juridice. Noile dobinzi au intrat i vigoare la
1 octombrie. Astfel, dobinda anualã pentru depozitele la termen de o lunã este de 33%, la douã luni, 34%, la trei luni, 35%, la ºase luni, 39%, iar la un an de 43%. Pentru depozitele constituite de persoanele juridice, dobinda anualã este de 17% pe termen de o sãptãminã, 19% pe douã sãptãmini, 21% la trei sãptãmini, 30% la o lunã, 30,5 % la douã luni, 31% la trei luni, 32% la nouã luni ºi 32,5% pentru un termen de un an.

Plata facturilor de la ATM-urile Banc Post va deveni posibilã ºi pentru RomTtelecom. Banc Post a anunþat cã serviciul de platã a facturilor de la ATM cãtre operatorul de telefonie fixã RomTelecom va fi disponibil icepind cu prima decadã a lunii octombrie. Prin introducerea
codului de abonat de la tastatura ATM-ului, sumele aferente facturilor vor fi transferate automat din contul de card al clientului i contul operatorului de telefonie. Serviciul este disponibil pentru facturile emise de operatorii de telefonie mobilã Mobilrom ºi Mobifon, i prezent existind deja, 4160 de clienþi care fac astfel de transferuri. Altã bancã al cãrei portofoliu de servicii include transferul de la ATM-urile proprii i conturile operatorilor de telefonie mobilã a sumelor corespunzãtoare facturilor este Banca Rominã pentru Dezvoltare.