Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice prevede că instituţiile publice sunt obligate să asigure finanţarea pentru colectarea selectivă a deşeurilor generate în cadrul acestora. Fac excepţie unităţile şi instituţiile de învăţământ. Finanţarea colectării selective şi achiziţionarea recipientelor pentru colectarea selectivă a deşeurilor se asigură din bugetul unităţii administrativ-teritoriale sau din bugetul operatorilor de salubritate, în funcţie de prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Deşeurile colectate selectiv vor fi cântărite la predare, iar cantităţile vor fi consemnate într-un registru de evidenţă a deşeurilor colectate selectiv. Datele din registru vor fi raportate trimestrial către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi nu lunar, cum este în prezent în lege.

Acest act normativ intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

Şeful statului a promulgat marţi şi legea de aprobare a OUG nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale.