Președintele Iohannis a promulgat luni legea pentru aprobare OUG care modifică actul normativ privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii. Este vorba despre legea care aprobă ordonanţa de urgenţă a Guvernului 95/2020 pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I. – S.A”.  În data  de 10 februarie, proiectul de lege a fost adoptat decizional de către Camera Deputaţilor.

Ce prevede documentul semnat de Iohannis

Actul normativ are ca obiect de reglementare aprobarea „Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95 /2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei COMISIA PENTRU INDUSTRII ŞI SERVICII Bucureşti, 27.07.2020 Nr. 4c-3/334 COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI Bucureşti, 27.07.2020 Nr. 4c-7/334 3 Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.177/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul creării cadrului normativ pentru implicarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.” – S.A. în implementarea unor proiecte care vizează reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ, creşterea calităţii serviciilor medicale în mediul rural, precum şi modernizarea infrastructurii rutiere”, arată raportul de adoptare al comisiilor parlamentare de specialitate.

„Pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de C.N.I. cu activităţile necesare realizării obiectivelor de investiţii, în devizul general al lucrării se vor prevedea cheltuieli forfetare în cuantum de 8% din valoarea devizului. Aceste sume constituie venituri proprii ale C.N.I.»”, prevede proiectul adoptat de Cameră.

De asemenea, conform propunerii legislative promulgate de preşedintele Iohannis, sumele echivalente cheltuielilor forfetare se încasează de către CNI astfel:

„a) 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, la semnarea contractului, pe baza documentelor justificative;

b) în procent egal pentru restul de 50% din suma echivalentă cheltuielilor forfetare de 8% din valoarea devizului, respectiv 4% aplicat la valoarea situaţiilor de plată prezentate de antreprenor pentru a fi decontate periodic, conform stadiilor fizice realizate”.

A mai fost introdus un subpunct în actul normativ care prevede că printre proiectele de care se ocupă CNI sunt cele care privesc:

”s) sistem de canalizare reprezintă ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare şi care cuprinde, de regulă, următoarele componente: – racorduri de canalizare de la punctul de delimitare a proprietăţii şi preluare;

– reţele de canalizare;

– staţii de pompare;

– staţii de epurare;

– colectoare de evacuare spre emisar;

– guri de vărsare în emisar;

– depozite de nămol deshidratat”, conform proiectului de lege adoptat de Parlament şi promulgat de şeful statului.

Potrivit actului normativ, programul naţional va include şi subprogramul „Fose septice, miocrostaţii de epurare, sisteme de alimentare cu apă şi sisteme de canalizare”.

Sursa foto: INQUAM Photos / George_Calin