Capitalul social subscris de aceste societăți depășește 39,3 miliarde euro. Jumătate din companiile din România au participație străină. În funcție de valoarea capitalului, cel mai mare aport îl au firmele din Olanda (22%), Austria (14,25%), Germania (12,6%), Cipru (7%) și Franța (6%).

După numărul de societăți înregistrate, cele mai multe au acționari din Italia 19,8% din total, Germania (10%) și Turcia (7%).

Domeniile în care activează societățile cu cea mai mare valoare a capitalului subscris sunt: industrie extractivă (17%), intermedieri financiare (16%) comerț (12%), construcții (7%).