Organizația profesională a judecătorilor susține că este momentul începerii unor astfel de dezbateri, deoarece erorile legislative perturbă în mod grav nu doar stabilitatea socială, ci produc prejudicii cuantificabile şi consistente  bugetului de stat, adică fiecărui contribuabil, cetăţean al României.
Președintele UNJR, judecătorul Natalia Roman reamintește de numeroasele condamnări ale României la Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în materia caselor naţionalizate, condamnări ce au însemnat obligarea Statului Român la plata a milioane de euro. Într-o decizie de principiu, hotărârea Atanasiu contra României, Curtea arată în mod explicit motivele  acestei condamnări: încălcarea dreptului de proprietate a reclamantului îşi are originea într-o problemă majoră ce rezultă dintr-o disfuncţionalitate a legislaţiei române şi dintr-o practică administrativă care a afectat şi mai poate încă afecta în viitor un mare număr de persoane.
Un al doilea exemplu dat de UNJR este cel al  legilor şi actelor normative declarate neconstituţionale sau neconforme dreptului comunitar (salarizarea profesorilor, taxele de poluare), acte ce au generat sute de mii de litigii. Toate aceste litigii au grevat bugetul de stat de sume consistente, fără  a se pune în vreun mod problema răspunderii individuală a unor persoane pentru aceste prejudicii.
”O lege proastă va genera mereu o soluție nedreaptă. O lege nepusă în aplicare, o lege ce încalcă drepturile omului sau dreptul european  va genera un lanţ de litigii, ale cărui costuri vor fi suportate tot de către stat.  Fără responsabilizarea tuturor celor trei puteri, vom rămâne la nivelul discuţiilor sterile şi demagogice, în care fiecare dintre puteri se va mulţumi să arate acuzator către cealaltă”, susține președintele UNJR.
De aceea, asociația solicită o dezbatere publică privind răspunderea statului față de cetățenii săi.