'Ne aflăm într-una din cele mai favorabile poziţii macroeconomice din parcursul post-comunist. Nu trebuie, însă, să ne culcăm pe o ureche şi să neglijăm ce avem de făcut. Ar trebui să ne preocupe consolidarea şi nu slăbirea a ceea ce am obţinut. (…) Contează cât de repede creşti, dar nu e lipsit de importanţă nici cum creşti', a declarat, marţi, Isărescu, într-o conferinţă pe teme economice, scrie Agerpres.

Potrivit acestuia, politicile îndrăzneţe pot oferi beneficii pe termen scurt, dar pot provoca dezechilibre pe termen lung. 

'Un ritm mai înalt de creştere economică poate fi atins, dar, pentru a fi sustenabil, acesta trebuie obţinut prin acţiuni asupra factorilor care ţin de potenţialul economic, iar potenţialul este afectat de trenarea investiţiilor publice şi a reformelor structurale şi ar trebui să se acţioneze cu prioritate în aceste două domenii', a adăugat guvernatorul BNR.

Acesta a revenit şi asupra problemei fondurilor europene, a căror absorbţie o consideră 'departe de a fi satisfăcătoare'. 

'Tocmai astfel de blocaje sunt de natură a limita substanţial potenţialul de creştere economică. Iar a relaxa suplimentar politica fiscală sau pe cea monetară în locul reformelor structurale nu este o alegere bună pe termen mediu şi lung', a avertizat oficialul BNR. 

Dintre reformele structurale necesare, guvernatorul Băncii Centrale a menţionat creşterea concurenţei în sectoare cheie ale economiei, precum energie şi transporturi, atrăgând totodată atenţia asupra problemelor legate de forţa de muncă eligibilă, inclusiv în sectorul educaţiei, dar şi asupra necesităţii dezvoltării unei infrastructuri de transport de calitate. Potrivit lui Isărescu, aceste reforme sunt importante pentru asigurarea durabilităţii creşterii economice şi este de asemenea important ca ele să se întindă dincolo de un singur ciclu electoral.

Mugur Isărescu a arătat că inclusiv pe baza experienţei altor ţări mai avansate decât România în recuperarea decalajelor faţă de economiile dezvoltate s-a ajuns la concluzia că există o constantă a procesului de convergenţă – şi anume creşterea productivităţii muncii. 

'Demersurile pe această linie sunt esenţiale pentru progresul convergenţei economice întrucât permit atât o creştere mai rapidă, pe care o dorim cu toţii, cât şi majorări de salarii, pe care le dorim şi mai mult decât creşterea economică. Se produce, astfel, o creştere cu adevărat sustenabilă a standardului de viaţă', a punctat el. 

Isărescu a adăugat că, deşi la prima vedere progresele în ceea ce priveşte productivitatea muncii depind doar de companii, nu este aşa, ci reclamă un efort conjugat al mediului de afaceri şi al autorităţilor în sensul susţinerii investiţiilor productive.