Într-o lume în care politicile de mediu sunt un imperativabsolut și în contextul solicitărilor de reciclare până la pragul de 50 la sută venite din partea Uniunii Europene, Iridex înțelege îngrijorarea cetățenilor cu privire la bunele practici ale companiilor de profil care operează în vecinătatea comunităților lor.Asigurăm încă o dată comunitatea că activitatea depozitului și a instalațiilor este monitorizată permanent, atât de personalul propriu al companiei noastre, cât și de autorități, care primesc periodic raportări cu privire la elementele care ar putea produce deteriorarea calității aerului. Instalațiile de eliminare a gazului de depozit folosite de Iridex sunt cele mai performante instalații din Uniunea Europeană, funcționează în perfectă legalitate, lucru confirmat de autorități și de agenții independente. Aceste instalații nu emit mirosuri.Pe parcursul celor aproape 2 ani în care activitatea depozitului a fost monitorizată de autoritățile române de mediu în vederea autorizării, au fost realizatepatru studii de dispersie, care au demonstrat fără dubiu că activitatea depozitului nu afectează calitatea factorilor de mediu și nici sănătatea populației. În paralel cu testele efectuate de autoritățile române a fost efectuat și un audit independent, elaborat deDeloitte, o firmă prestigioasă de consultanță, audit tehnic și de legalitate a activității desfășurate  de societatea Iridex, studiu care a confirmat deplina securitate și legalitate în care ne desfășurăm activitatea de gestiune a deșeurilor.

Monitorizările permanente ale instalațiilor, precum și măsurătorile efectuate inopinat de către personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență la limita perimetrului depozitului, urmare a reclamațiilor primite, au certificat faptul că niciuna dintre instalații nu este poluantă, niciuna din instalații nu elimină mirosuri sau concentrații de hidrogen sulfurat ce ar putea depăși limitele legale. Aceeași instituție a făcut măsurători și în alte zone, la solicitarea unor cetățeni, iar rezultatele obținute confirmă faptul că nu se înregistrează depășiri în ceea ce privește parametrii de calitate a aerului.

Personal calificat și peste 20 de ani de experiență

Instalațiile din dotarea Iridex sunt certificate CE și realizate în conformitate cu cele mai stricte standarde de calitate și protecție a mediului. Instalațiile sunt operate de personal cu înaltă calificare, pe baza unor proceduri stricte, verificate și confirmate de autoritățile de control de mediu din România. Toate instalațiile, în ansamblul lor, au fost analizate de autoritățile de mediu și confirmate ca fiind operate corespunzător, dar, mai ales, sunt în perfectă concordanță cu legislația de mediu din România. Aducem în sprijinul afirmațiilor noastre și faptul că niciunul dintre angajații societății noastre, echipă care își desfășoară activitatea de peste 10-15 ani la depozit, nu a avut și nici nu are afecțiuni de sănătate ca urmare a prezenței în incinta depozitului sau a calității aerului de la locul de muncă respectiv. Grupul Iridex are un număr de peste 700 de angajați, peste 700 de locuri de muncă prin care vă asigurăm că ne facem treaba.

 

Cu bună credință și în spiritul totalei transparențe, solicităm monitorizare

Iridex înțelege și ia în considerare implicarea activă a unor organizații de cetățeni și a reprezentanților unor formațiuni politice, printre care Primarului Sectorului 1, dl. Daniel Tudorache și dl. Cornel Zainea,deputat în Parlamentul României, reprezentând USR, vizând ridicarea calității vieții prin îmbunătățirea factorilor de mediu. De asemenea, Iridex solicită implicarea activă a Primăriei Sectorului 1, cu sprijinul autorităților de mediu, în vederea monitorizării permanente a calității aerului, prin amplasarea de aparate de detectare și măsurare a eventualelor depășiri de concentrații de poluanți. Această monitorizare ar permite identificarea efectivă a tuturor surselor de poluare a aerului în perimetrul învecinat depozitului și în cartierele care reclamă disconfort.Cu bună credință și în spiritul totalei transparențe, solicităm, de asemenea, Primăriei Sectorului 1 să numească un delegat care să verifice – permanent sau periodic –calitatea aerului în incinta depozitului, dar și în perimetrele cartierelor din care cetățenii reclamă disconfort. Invităm pe toți cei interesați, locuitorii din zonă, reprezentanți media, specialiști, reprezentanți ONG, elevi sau studenți, să participe la Ziua Porților Deschise Iridex, care va avea loc în cursul lunii Aprilie 2018, iar ulterior în fiecare lună pe parcursul întregului an.

Nu în ultimul rând, ne reafirmăm speranța că Primăria Sectorului 1 va depune eforturi pentru implementarea corectă și imediată a tuturor măsurilor precizate în „Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiul București”, în scopul de a îmbunătăți calitatea aerului la nivelul cetățenilor din acest sector.

Iridex își exprimă convingerea că politicile de mediu și principiile de dezvoltare durabilă reprezintă o preocupare reală a autorităților, pentru buna funcționare a comunităților și potrivit angajamentelor care definesc parcursul european al României. Iridex își exprimă speranța că aceste linii de dezvoltare nu pot fi obiectul unor discursuri populiste sau superficiale. Alături de toate organismele implicate, grupul Iridex își asumă politici responsabile și sustenabile și își reafirmă angajamentul față de comunitate.

(P)