‘Acest Pact Fiscal la nivel european probabil că va întări şi disciplina fiscală a statelor membre, însă nu va rezolva în întregime problemele uniunii monetare. Măcar este un pas înainte în direcţia corectă şi rezolvă măcar partea de disciplină fiscală’, consideră Ionuţ Dumitru.

Acesta a subliniat că pentru România Pactul de Guvernanţă Fiscală este esenţial în întărirea disciplinei în finanţele publice, dar va crea probleme în capacitatea autorităţilor de a stimula economia, în urma constrângerilor bugetare pe care le aduce.

‘Pentru ţările din Europa de Est şi în particular pentru România, Pactul Fiscal poate fi un avantaj semnificativ, dacă ne gândim la faptul că disciplina fiscală nu a fost niciodată un punct forte al României. Pe de altă parte, Pactul are şi dezavantaje în ceea ce priveşte capacitatea de a stimula economia, mai ales în perioadele de recesiune, care va fi mai limitată. Practic vom avea o capacitate limitată de a ajuta economia, atunci când va trebui să o ajutăm, dar în ansamblu pot spune că pentru România poate avea un efect pozitiv asupra disciplinei fiscale şi lucrul acesta ar fi benefic pentru sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice’, a apreciat preşedintele Consiliului Fiscal.

Pactul de Guvernanţă Fiscală, semnat vineri de 25 de state membre ale UE, inclusiv de România, stabileşte o limită de 0,5 la sută din PIB a deficitului bugetar structural şi un nivel al datoriei publice sub 60% din PIB, pentru a fi evitate riscurile privind sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice. Deficitul bugetar maxim ciclic, inclusiv cel structural, prevăzut de Pact, se va încadra în limita maximă de 3% din PIB.

Potrivit documentului, dacă se înregistrează abateri faţă de aceste nivele, se va declanşa automat un mecanism de corecţie, ce trebuie introdus în legislaţia naţională, la fiecărei ţări semnatare ca ”regulă de aur” privind limitarea deficitului structural. Dacă un stat membru nu transpune aceste două prevederi în legislaţia naţională, poate fi sesizată Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Nerespectarea deciziei acestei instanţe poate duce la o sancţiune financiară de maximum 0,1% din PIB-ul ţării respective.

Consiliul Fiscal este o autoritate independentă, creată în baza Legii Responsabilităţii Fiscale, şi are ca scop sprijinirea Guvernului şi a Parlamentului în elaborarea şi implementarea politicii fiscale şi de a promova transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice.
SURSA: Agerpres