Aceste cheltuieli includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe ( v. structura din tabelul de mai jos). În 2008, suma în cauză figurează în execuția bugetară fără detaliere la nivelul de 26.727 milioane lei, adică 5,2% din PIB.

Aceste cheltuieli pentru investiții făcute prin bugetul statului au un rol foarte important în stimularea creșterii economice. Din păcate, sub efectul angajamentelor excesive asumate pe zona de protecție socială și al presiunilor pentru reducerea deficitului bugetului general consolidat sub pragul de 3% din PIB, ele au avut de suferit.

Nu întâmplător am scris mai sus ”cheltuieli pentru investiții făcute PRIN bugetul statului” și nu ”cheltuieli pentru investiții făcute DIN bugetul statului”. Ponderea sumelor alocate către proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile a urcat spectaculos în ultimii ani, de la 0,54% din PIB până la 2,25% din PIB în anul 2012, nivel la care s-au plafonat în 2013.

Ele au ajuns, totodată, pe fondul dezangajării resurselor proprii ale statului din procesul investițional, să reprezinte peste 44% din investițiile angajate prin bugetul general consolidat. Ceea ce exprimă o dependență puternică de finanțarea externă pentru dezvoltare și stimularea creșterii PIB.

CITIŢI MAI MULTE, PE CURSDEGUVERNARE.RO

Te-ar putea interesa și: