Potrivit anunţului publicat pe site-ul de licitaţii publice, Primăria caută firme care să întreţină timp de patru ani toate spaţiile verzi din oraş. Pentru aceste servicii, municipalitatea este dispusă să cheltuiască aproape 10 milioane euro.
Cei interesaţi pot depune oferte pentru unul sau ambele loturi până pe data de 14 iunie. Lotul 1 are în vedere întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca sector 1 şi are o valoare de 16,5 milioane lei. Cel de-al doilea lot are în vedere sectorul 2 din municipiu şi are o valoare de 23,5 milioane lei.
Potrivit documentaţiei de atribuire, societatea ofertantă va trebui să prezinte o declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă dacă mai are contracte cu alte autorităţi publice şi în cazul în care are, trebuie să prezinte o adeverinţă de la instituţiile respective din acre să rezulte situaţia plăţilor la zi.
Pentru a putea participa la licitaţie, o firmă trebuie să facă dovada îndeplinirii unor cerinţe minime legate de cifra de afaceri, numărul de angajaţi şi utilaje deţinute. Astfel cifra de afaceri pentru anii 2007, 2008 şi 2009 să fi fost de minim 8 milioane lei (pentru lotul 1) şi de 11 milioane lei (pentru lotul2).
În plus, societatea trebuie să aibă angajaţi doi ingineri şi un technician cu specializare agricolă şi minim 50 muncitori. În ceea ce priveşte utilajele deţinute, lista cuprinde de la buldoexcavator, autocisternă, tractoare cu remorcă, motocositoare, aspirator de frunze până la lopeţi şi coşuri de nuiele.
Cuantumul garanţiei de participare este de 150.000 lei pentru primul lot şi de 200.000 lei pentru al doilea.