cheltuieli Într-un moment în care cuvintele de ordine sunt reduceri de costuri şi disponibilizări, sumele alocate de la bugetul de stat pentru reclamă şi publicitate au crescut, în 2010, cu circa 24%.

Ministerul Mediului, care are prevăzut cel mai mare buget pentru acest an – un milion de lei (circa 240.000 de euro), va utiliza banii pentru „conştientizarea populaţiei în vederea reducerii cantităţii de deşeuri depozitate în locuri necorespunzătoare; promovarea împăduririlor; promovarea folosirii bicicletei ca mijloc de transport nepoluant; conştientizarea publicului cu privire la efectele schimbărilor climatice; informarea şi educarea populaţiei cu privire la consumul durabil al resurselor naturale; extinderea spaţiilor verzi în localităţi etc“. În proiectul de buget pe 2010, Ministerul Justiţiei a primit pentru reclamă şi publicitate 633.000 de lei (circa 151.000 de euro), mai puţin decât anul trecut, bani ce vor fi utilizaţi numai pentru apariţia în Monitorul Oficial a ordinelor emise de instituţie, cea mai mare pondere având-o cele privind acordarea/redobândirea cetăţeniei, precum şi pentru publicarea în ziare a diverselor anunţuri. Trebuie precizat că, începând cu 2009, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei, a fost supus reorganizării, trecând de la finanţarea din venituri proprii la cea de la bugetul statului, astfel că, începând din 2010, bugetul Ministerului cuprinde şi sumele destinate funcţionării acestei instituţii. Prin urmare, banii alocaţi în acest caz pentru reclamă au cam aceeaşi destinaţie: plata unor anunţuri în presă. Şi în cazul Ministerului Administraţiei şi Internelor cele 445.000 de lei (108.000 de euro) vor fi direcţionate în principal pentru publicarea în mass-media a anunţurilor (licitaţii, angajare etc.), dar şi pentru popularizarea măsurilor pentru siguranţa rutieră şi incendii. „Este obligatoriu să realizăm aceste acţiuni anual“, au spus oficialii instituţiei, adăugând că ministerul are şi campanii de prevenire, aflate în derulare sau care urmează a fi demarate, realizate din fonduri europene.

Ministerul Muncii în top 10

194-46292-2425_ministerulmuncii_03_cc1.jpgÎncepând cu luna decembrie a anului trecut, ca urmare a reorganizării instituţiilor din subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS), bugetul acestuia include şi sumele alocate Inspecţiei Muncii, organizaţie care se finanţa din venituri proprii. Potrivit reprezentanţilor MMFS, din cele 190.000 de lei (45.000 de euro) alocate pentru reclamă şi publicitate, 97,3% reprezintă anunţurile pentru scoaterea posturilor la concurs, achiziţii, cheltuieli de promovare a imaginii instituţiei, de promovare a campaniilor şi de popularizare a rezultatelor acestora (comunicate de presă, articole, informări), cheltuieli aferente Inspecţiei Muncii, iar restul de 2,7% sunt diverse cheltuieli pentru publicitate aferente celorlalte structuri ale instituţiei. Cât priveşte suma de 21.000 de lei primită de instituţiile care se finanţează parţial din venituri proprii, în acest caz asociaţiile pentru persoane cu handicap, banii vor fi folosiţi pentru achitarea costurilor diferitelor spoturi publicitare şi a cheltuielilor pentru distribuirea afişelor, pliantelor sau anunţurilor legate de activităţi specifice (proiecte şi programe de interes general) – în cadrul diverselor acţiuni, simpozioane, congrese etc. Suma de 150.000 lei (35.000 de euro) prevăzută în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului este destinată să acopere cheltuielile generate de publicarea anunţurilor uzuale şi obligatorii în ziare şi în Monitorul Oficial. „În ceea ce priveşte promovarea turismului, fondurile cu această destinaţie se regăsesc la alineatul „alte cheltuieli cu bunuri şi servicii“ în cadrul programului de promovare şi marketing. Banii se utilizează pentru scopul amintit în baza hotărârilor de guvern prin care sunt aprobate aceste programe anuale“, au spus reprezentanţii ministerului. La acest alineat, în proiectul de buget al instituţiei este prevăzută suma de 33,49 mil. de lei (circa opt milioane de euro), cu 2,52% mai mult decât anul trecut. În bugetul Ministerului Economiei a fost prevăzută suma de 47.000 de lei pentru promovarea noii instituţii CRPCIS (Centrul Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine), prin realizarea unui site de prezentare, a materialelor de promovare, a celor destinate amenajării spaţiilor de expunere la târguri în ţară şi străinătate.

Alte fonduri ale Ministerului Economiei

194-46290-2425_ministerulinternelor1_03_libert.jpgDin cele 335.000 de lei (80.000 de euro), sumă ce figurează în bugetul instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii, 200.000 de lei au fost prevăzute pentru promovarea programelor finanţate din Fonduri Europene alocate prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Compe­titivităţii Economice – axa prioritară 1. „Diferenţa de 135.000 de lei va fi folosită de Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive în vederea realizării şi diseminării materialelor informative şi a exponatelor demonstrative precum: raportul anual de activitate; machetele din ciclul combustibililor, pentru a fi expuse la sediile proprii şi la centrele de informare publică de la Cernavodă şi Constanţa; pliantele informative pentru pregătirea manifestărilor ştiinţifice anuale în ţară şi străinătate, pentru promovarea domeniului nuclear; articole promoţionale şi inserturi în publicaţii, la nivel naţional, şi materiale de prezentare pentru emisiuni radio şi tv. Creşterea de 72,46%, în 2010, a bugetului pentru reclamă şi publicitate al Ministerului Educaţiei, până la suma de 119.000 lei (28.000 de euro)  se datorează faptului că, în acest an, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică va organiza competiţii pentru granturile (fonduri structurale şi de coeziune) de cercetare, acţiuni ce presupun anunţuri în mass-media naţională. Suma de 67.000 de lei primită de Ministerul Apărării Naţionale urmează să fie utilizată de diferite unităţi şi instituţii ale ministerului cu precădere pentru publicarea unor anunţuri în presă privind angajările, susţinerea unor examene de admitere la instituţiile militare de învăţământ, organizarea unor licitaţii de vânzare a unor bunuri excedentare, desfăşurarea unor achiziţii publice. „În acest an, ministerul nu are planificată nicio campanie de promovare în mass-media cu bani de la alte titluri/articole bugetare“, au precizat oficialii instituţiei. Pentru 2010, Consiliul Concurenţei are prevăzute 27 de proiecte, în principal pentru îmbunătăţirea vizibilităţii instituţiei, o cerinţă a UE.

Consiliul Concurenţei promovează politica de clemenţă

Un exemplu în acest sens este „Proiectul de promovare a politicii de clemenţă“, concept preluat din practica internaţională, unde utilizarea acestuia s-a dovedit a fi un instrument eficient în combaterea cartelurilor. În cadrul acestui proiect este prevăzută realizarea de materiale de informare şi a unei campanii integrate de comunicare. Banii prevăzuţi pentru Secretariatul General al Guvernului (SGG) vor fi distribuiţi astfel: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare – 50.000 lei pentru tipărirea de materiale promoţionale şi de prezentare necesare promovării imaginii instituţiei pe plan intern şi internaţional; Inspectoratul de Stat în Construcţii – 55.000 lei pentru publicarea diverselor anunţuri; Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc – 12.000 lei reprezentând cheltuieli de promovare a campaniei de dezgropare a osemintelor partizanilor executaţi fără judecată în perioada regimului comunist, demarată în 2009, dar şi costuri pentru realizarea de obiecte promoţionale necesare promovării imaginii instituţiei; Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale – 1.000 lei pentru organizarea concursurilor publice de oferte pentru concesionarea de activităţi miniere şi operaţiuni petroliere.

Transparenţă şi eficienţă

194-46291-2425_ministeruljustitiei_03_cc.jpgÎn plus, în bugetul SGG figurează şi sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovare a intereselor româneşti peste hotare, precum şi cele pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social. „Pentru prima categorie de proiecte a fost alocată suma de 5,2 mil. lei (1,2 milioane de euro, n.red.), iar pentru finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural, 4 mil. lei (950.000 de euro, n.red.)“, au precizat oficialii SGG. Modul de repartizare şi utilizare al acestora urmează a fi aprobat prin hotărâre a Guvernului. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Avocatul Poporului vor folosi banii alocaţi de la buget pentru editarea şi distribuirea Raportului anual de activitate, ale buletinelor informative, dar şi pentru publicarea unor anunţuri în mass-media. Suma prevăzută în cazul Consiliului Superior al Magistraturii este destinată cheltuielilor de publicitate aferente organizării concursurilor pentru admiterea în magistratură, în timp ce bugetul de publicitate al Institutului Cultural Român va fi folosit pentru a promova evenimentele majore organizate de cele 16 filiale din străinătate şi de ICR Bucureşti. Cât de oportună este, într-un an de criză, alocarea unor sume de la bugetul de stat pentru promovare? „Este o perioadă în care suntem foarte atenţi la costuri, la modul în care cheltuim banii, la valoarea pe care o obţinem în urma unei investiţii. În cazul instituţiilor publice, finanţate de la bugetul de stat, cred că activităţile de tip „self-promo“ trebuie să fie foarte bine justificate, cu obiective specifice şi rezultate măsurabile. Altfel, vom avea de-a face cu bani irosiţi, a căror singură destinaţie va fi aceea de a mări un cont bancar“, spune Radu Florescu, CEO al agenţiei de publicitate Saatchi&Saatchi. În opinia lui Cristian Mucichescu, managing director al OMD România, în contextul democratizării societăţii noastre, existenţa bugetelor de publicitate pentru instituţiile publice nu trebuie să mire pe nimeni. „Ceea ce alte ţări au rezolvat este transparenţa gestionării acestor bugete, selecţia şi criteriile de  acordare. Cred că acest lucru a început să se întâmple şi la noi, un exemplu fiind licitaţiile elecronice“, a adăugat el.

194-46294-24_raduflorescu1_03.jpgCred că activităţile de tip «self-promo» trebuie să fie foarte bine justificate, cu obiective specificeşi rezultate măsurabile.
Radu Florescu, CEO Saatchi&Saatchi

194-46293-24_cristianmucichescu_03.jpgCeea ce alte ţări au rezolvat este transparenţa gestionării bugetelor de publicitate ale instituţiilor publice, selecţia şi criteriile de  acordare.
Cristian Mucichescu, managing director OMD România

Modelul Sarkozy

Preşedintele Franţei şi-a propus să salveze presa franceză, afectată de criza financiară, printr-o infuzie de capital de 600 mil. euro, abonamente gratuite pentru tinerii în vârstă de 18 ani şi o dublare a publicităţii de stat. Planul propus de Nicolas Sarkozy se va desfăşura pe o perioadă de trei ani.

1 milion de lei este suma de la buget de care va dispune, în 2010, Ministerul Mediului pentru reclamă

633 mii lei va putea cheltui Ministerul Justiţiei de la buget, în 2010, pentru reclamă şi publicitate

500 mii lei a primit, în acest an, de la buget Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru promovare

211 mii lei are Ministerul Muncii pentru reclamă, cu 71,5% mai puţin decât în 2009 (295.000 lei)

194-46295-capital_25.jpg

NOTĂ: Potrivit reprezentanţilor Secretariatului General al Guvernului (SGG), „suma cuprinsă în proiectul de buget pentru anul 2010, comparativ cu suma din bugetul pe 2009 este mai mare cu 43,58% şi nu 883,33%, întrucât, conform Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, o serie de instituţii şi autorităţi publice au fost supuse reorganizării. Astfel, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare au trecut de la finanţare integral din venituri proprii la finanţare integral de la bugetul de stat, prin bugetul SGG. Prin urmare, proiectul bugetului SGG pe 2010 include şi sumele necesare pentru finanţarea unor instituţii de la bugetul de stat prin bugetul SGG care nu au avut credite bugetare cuprinse în bugetul pe anul 2009, întrucât acestea se finanţau integral din venituri proprii. Menţionăm că, în coloana «execuţia preliminată 2009» din Anexa 3-13 a SGG s-au preluat doar prevederile aferente lunii decembrie, nivelul prevederilor bugetare pe tot anul 2009 la titlul 20.30.01 – Reclama şi publicitate ar fi următoarele: 117.000 lei în 2009 şi 168.000 lei în 2010”.

DETALII:
Descarcă aici răspunsul acordat de Secretariatul General al Guvernului revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Consiliul Concurenţei revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Ministerul Educaţiei revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Ministerul Mediului revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Ministerul Economiei revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Ministerul Justiţiei revistei „Capital”.
Descarcă aici răspunsul acordat de Ministerul Muncii revistei „Capital”.