Vom prezenta in continuare numai acele aspecte care au legatura cu procesul recuperarii creantelor, pornind de la introducerea cererii de chemare in judecata si pana la faza finala a executarii silite.
In prezent, conform art. 2 si 3 din Codul de Procedura Civila, competenta de solutionare a cererilor si proceselor comerciale al caror obiect are o valoare de pana la zece miliarde lei inclusiv, precum si a cererilor al caror obiect nu este evaluabil in bani (cererile nepatrimoniale) apartine Tribunalului. In cazul in care valoarea obiectului cererii depaseste suma de zece miliarde lei, competenta de solutionare a cererii in prima instanta va apartine Curtii de Apel. In vechile reglementari, competenta apartinea Judecatoriei in cazul cererilor cu valoare de pana la zece milioane lei si Tribunalului in cazul cererilor nepatrimoniale sau cu valoare de peste zece milioane lei.
Conform noilor dispozitii (art. 911), comunicarea citatiei si a celorlalte acte de procedura nu se poate realiza prin afisare in cazul persoanelor juridice, precum si al asociatiilor si societatilor care, potrivit legii, pot sta in judecata, cu exceptia cazurilor in care se refuza primirea sau daca se constata, la doua termene consecutive, lipsa oricarei persoane la sediul acestora.
Ca urmare, daca la debitor nu este gasita nici o persoana, va fi nevoie de trecerea a doua termene consecutive pentru ca procedura de citare prin afisare sa fie considerata valabila si deci procesul sa poata fi solutionat. In aceste situatii, procesele cu debitorii care nu sunt gasiti la sediu vor dura cu 30-45 zile mai mult.
Noua reglementare prevede ca hotararile date in procesele si cererile in materie comerciala sunt atacabile doar cu recurs. Conform art. 3 pct. 3 din Codul de Procedura Civila, modificat de OU nr. 138/2000, Curtile de Apel judeca „recursurile declarate impotriva hotararilor pronuntate in prima instanta de tribunale in procesele si cererile in materie comerciala”. In ceea ce priveste recursul impotriva unei hotarari pronuntate de Curtea de Apel in prima instanta (cazul cererilor al caror obiect are o valoare mai mare de zece miliarde lei), acesta va fi solutionat de Curtea Suprema de Justitie, conform art. 4 pct. 1 din Codul de Procedura Civila.
Textul de lege care prevede expres posibilitatea atacarii hotararilor judecatoresti pronuntate in materie comerciala numai cu recurs se gaseste in Capitolul XIV din Codul de Procedura Civila, capitol introdus prin OU nr. 138/2000. Conform art. 7208, „hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii si sunt supuse numai recursului”.
Conform noii reglementari, Codul de Procedura Civila contine un capitol separat care cuprinde dispozitii speciale aplicabile in cazul litigiilor comerciale. Este vorba de capitolul XIV, intitulat „Dispozitii privind solutionarea litigiilor in materie comerciala” – art. 7201-72010.
Articolele sus-mentionate se refera la: obligativitatea reclamantului ca inainte de introducerea actiunii sa incerce rezolvarea amiabila a litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte; posibilitatea partilor sau reprezentantilor acestora de a fi asistati de experti sau alti specialisti; cuprinsul cererii de chemare in judecata; obligativitatea intampinarii; desfasurarea cu celeritate a proceselor si cererilor in materie comerciala; obligativitatea instantei judecatoresti de a starui pentru solutionarea procesului prin intelegerea partilor; executorialitatea hotararilor pronuntate in prima instanta.
Dintre aceste dispozitii, cele care intereseaza cel mai mult procesul de recuperare a creantelor sunt: concilierea, solutionarea litigiului prin intelegerea partilor si executorialitatea hotararilor date in prima instanta.
Conform art. 7201, in procesele si cererile in materie comerciala evaluabile in bani, inainte de introducerea cererii de chemare in judecata, reclamantul va incerca solutionarea litigiului prin conciliere directa cu cealalta parte. Astfel, reclamantul va convoca partea adversa comunicindu-i in scris pretentiile sale si temeiul lor legal, precum si toate actele doveditoare pe care se sprijina acestea. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax, sau orice alt mijloc de comunicare care asigura trimiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia. Convocarea se poate face si prin inminarea inscrisurilor sub semnatura de primire. Data convocarii pentru conciliere nu se poate stabili mai devreme de 15 zile de la data primirii actelor communicate.
Rezultatul concilierii se va consemna intr-un inscris cu aratarea pretentiilor reciproce referitoare la obiectul litigiului si a punctului de vedere al fiecarei parti. Acest inscris privind rezultatul concilierii sau dovada ca de la data primirii convocarii au trecut 30 de zile si in acest termen paratul nu a dat nici un raspuns se anexeaza la cererea de chemare in judecata.
Conform art. 7207, in cursul judecatii asupra fondului procesului, instanta va starui pentru solutionarea lui, in tot sau in parte, prin intelegerea partilor. Intelegerea se constata prin incheiere irevocabila.
Astfel, chiar daca paratul s-a opus pretentiilor reclamantului in faza concilierii, instanta de judecata va insista ca partile sa solutioneze diferendul prin intelegere. Daca paratul recunoaste partial sau in totalitate pretentiile reclamantului in sedinta de judecata sau daca partile se inteleg asupra esalonarii debitului, instanta va pronunta o hotarare care este irevocabila, deci nu mai poate fi atacata nici macar cu recurs, fiind executorie de la momentul pronuntarii. In cazul recunoasterii partiale a debitului, procesul va continua pentru restul de debit pe care paratul nu este de acord sa-l plateasca.
Asa cum a mai fost mentionat, conform art. 7208, hotararile date in prima instanta privind procesele si cererile in materie comerciala sunt executorii si sunt supuse numai recursului. Posibilitatea ca hotararile judecatoresti sa fie puse in executare imediat dupa pronuntare micsoreaza foarte mult durata procesului de recuperare a creantelor. La imbunatatirea semnificativa a acestui proces vor contribui si noile dispozitii privind executarea silita, cuprinse atat in Codul de Procedura Civila, cat si in noua Lege a executorilor judecatoresti.    

Daniel Stefanica, avocat, Stefanica si Asociatii