Astfel, de la începutul anului 2011 şi până în prezent au fost realizate 74.570 de inspecţii şi controale la unităţi cu obiect de activitate în domeniul de competenţă al Autorităţii.
Abaterile de la legislaţia sanitară veterinară constate au fost sancţionate contravenţional cu 1.472 de amenzi, însumând 1.953.800 lei, potrivit datelor Autoriăţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
Cuantumul amenzilor aplicate a fost cuprins între 600 şi 45.000 lei, în funcţie de gravitatea neregulilor desoperite. De asemenea, pentru 127 de unităţi au fost emise Ordonanţe de suspendare a activităţii, iar pentru 209 dintre acestea au fost emise Ordonanţe de interzicere a activităţii.
În perioada menţionată au fost retrase de la consum, pentru pericolul pe care îl prezentau pentru sănătatea publică aproximativ 34.000 de kg de produse alimentare.
Acţiunile de inspecţie şi control realizate de către inspectorii sanitari veterinari, cu diverse tematici, au acoperit o gamă extinsă şi diversă de unităţi şi operatori economici din domeniile industriei alimentare şi al creşterii animalelor.
Printre categoriile de unităţi controlate s-au numărat depozite frigorifice, unităţi de tranşare a cărnii, unităţi de procesare a cărnii, abatoare, unităţi de procesare a laptelui, hale de desfacere a produselor de origine animală din pieţe agroalimentare, cărmangerii, măcelarii, pescării, restaurante, cantine, cofetării, patiserii, pensiuni agroturistice, magazine alimentare, târguri de animale, unităţi de asistenţă sanitar veterinară, farmacii veterinare, supermarket-uri, unităţi de creştere a bovinelor, ovinelor şi caprinelor, porcinelor şi păsărilor, fabricarea pâinii şi produselor de patiserie, a produselor de morărit, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice şi unităţi de depozitare pentru seminţe, legume şi fructe.   
Un aport deosebit l-a avut şi îl are funcţionarea dispeceratului Call-Center al ANSVSA 0800.826.787, care facilitează comunicarea cetăţenilor cu Autoritatea.