Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă București au efectuat în doar 5 zile peste 200 controale la angajatori de pe raza municipiului București, în scopul identificării muncii nedeclarate, precum și a verificării modului de respectare a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cu ocazia controalelor efectuate au fost identificate 23 persoane prestând activitate fără forme legale de angajare.

Totodata au fost aplicate un număr de 35 sancțiuni contravenționale, având o valoarea a amenzilor de 538.300 lei.

Respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă

Instituția face precizarea că au fost verificate și prevederile legale privind respectarea măsurilor stabilite și dispuse prin acte normative privind protecția împotriva noului coronavirus, precum și acordarea de facilități conform ordonanței de urgență nr. 99 din anul 2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă.

Acțiunile de acest gen se încadrează în strategia de acțiune a I.T.M. București privind Combaterea Muncii nedeclarate, iar acțiunea desfășurată s-a realizat cu respectarea tuturor măsurilor stabilite și dispuse prin acte normative privind protecția împotriva SARS-COV-2, se mai arată în comunicat.

Trebuie precizat că, în contextul actual al epidemiei cu COVID-19, angajatorii din România au anumite obligații legale în ceea ce privește respectarea regulilor de securitate și sănătate în muncă.

Pentru a fi în conformitate, companiile pot aplica anumite măsuri pentru a minimaliza riscurile de contaminare a angajaților, unele dintre acestea fiind descrise succint, în cele ce urmează:

Amenzi cu sume cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei

1. Munca la domiciliu
Codul muncii permite modificarea locului și felului muncii unilateral sau prin acordul părților. Salariații își pot desfășura activitatea la distanță, în urma încheierii unui act adițional la contractul individual de muncă, atunci când îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției pe care o deține salariatul presupune folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor.

2. Întreruperea temporară a activității
Angajatorii pot decide unilateral reducerea/întreruperea temporară a activității, în urma consultării sindicatelor sau a reprezentanților salariaților, suspendând astfel raporturile de muncă cu salariații.

3. Măsuri sporite cu privire la securitatea și sănătatea salariaților
În măsura în care nu există un indiciu clar privind infectarea la locul de muncă, activitatea se va desfășura în condiții normale, cu asigurarea tuturor condițiilor de igienă și de protecție a salariaților.

Angajatorul are obligația de a asigura în mod gratuit materialele igienico-sanitare salariaților săi.

În cazul în care nu sunt respectate aceste măsuri, angajatorii pot fi amendați cu sume cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei.