Inspecția Muncii a aplicat amenzi în valoare totală de 660.000 de lei unor companii și societăți pentru încălcarea obligațiilor legale de către serviciile externe responsabile cu activitățile de prevenire și protecție.

Potrivit informațiilor furnizate, campania națională pentru verificarea respectării obligațiilor legale și a activităților de prevenire și protecție în întreprinderi și unități a avut loc între 29 mai și 7 iunie 2024. Aceasta a inclus verificarea a 1.707 unități care utilizează servicii externe și a 1.631 de servicii externe în sine.

Inspecția Muncii au identificat 1.092 de neconformități cu prevederile legale

În urma controalelor, inspectorii de muncă au identificat 1.092 de neconformități cu prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Au fost dispuse 1.093 de măsuri corective și au fost aplicate 789 de sancțiuni contravenționale, dintre care 117 amenzi în valoare totală de 660.000 lei.

În cadrul întreprinderilor și unităților controlate, cele mai frecvente neconformități identificate în legătură cu serviciile externe de prevenire și protecție includ următoarele aspecte: contractele încheiate cu serviciile externe nu cuprind toate activitățile de prevenire și protecție desfășurate de acestea sau clauzele referitoare la soluționarea litigiilor între părți; lipsa menționării modului de colaborare cu lucrătorul desemnat în contractele de prestări servicii; contracte de prestări servicii neactualizate sau cu termenul de valabilitate expirat.

Serviciile externe nu au efectuat periodic verificări la locurile de muncă

Inspectia Muncii
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea

În plus, Inspecția Muncii a constatat că serviciile externe nu au efectuat periodic verificări la locurile de muncă. În plus, nu au informat în scris angajatorul despre deficiențele constatate și măsurile propuse pentru remedierea acestora. De asemenea, măsurile necesare pentru revizuirea planului de prevenire și protecție pentru anul 2024. Acest lucru include măsuri tehnice, sanitare și organizatorice adecvate riscurilor specifice fiecărui loc de muncă, nu au fost implementate corespunzător.

Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct, a spus că este esențial ca toți angajatorii să înțeleagă că respectarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă este crucială. Ea este necesară pentru îmbunătățirea mediului de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure și reducerea accidentelor de muncă. Acesta a arătat că nu există scutiri de responsabilitate pentru angajatori în acest domeniu, chiar dacă apelează la servicii externe de prevenire și protecție.

„Este important ca toţi angajatorii să reţină şi să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o condiţie pentru îmbunătăţirea mediului de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă şi, de asemenea, faptul că nu sunt exoneraţi de responsabilităţile lor în domeniul SSM dacă au apelat la servicii externe.

În cadrul campaniei, a fost distribuit angajatorilor un chestionar de opinie privind activitatea desfăşurată de către serviciile externe de prevenire şi protecţie în unităţile lor”, a comentat acesta.

Sondaj privind activității serviciilor externe de prevenire

În cadrul campaniei naționale, angajatorilor li s-a distribuit un chestionar de opinie. Acesta a vizat evaluarea activității serviciilor externe de prevenire și protecție în unitățile lor. Rezultatele arată că 82% dintre respondenți apreciază activitatea acestor servicii ca fiind foarte bună, în timp ce 15,4% o consideră bună.

Doar 2,3% dintre respondenți au exprimat o evaluare nesatisfăcătoare sau satisfăcătoare a serviciilor externe.

„Au fost completate 1.732 chestionare de opinie, în urma cărora s-a constatat că 1.420 angajatori, respectiv 82% din totalul respondenţilor, apreciază activitatea desfăşurată de către serviciile externe cu care au contract ca fiind foarte bună. 267 de angajatori (15,4% din totalul respondenţilor) apreciază activitatea desfăşurată de către serviciile externe cu care au contract ca fiind bună, iar 2,3% dintre respondenţi apreciază activitatea desfăşurată de către serviciile externe ca nesatisfăcătoare sau satisfăcătoare”, a spus că Mihai Nicolae Ucă.

Semnalizare pentru securitatea și sănătatea în muncă

De asemenea, aproximativ jumătate dintre respondenți (51,7%) observă o îmbunătățire în activitatea serviciilor externe în comparație cu anii precedenți.

„De asemenea, se constată că 789 angajatori, respectiv 51,7% din totalul respondenţilor, consideră că activitatea serviciilor externe înregistrează o îmbunătăţire faţă de anii anteriori”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

În cadrul acțiunilor de control, au fost identificate următoarele probleme:

  • lipsa întocmirii de instrucțiuni proprii pentru toate activitățile desfășurate,
  • evaluări incomplete sau neactualizate ale riscurilor,
  • completarea necorespunzătoare a fișelor de instruire
  • lipsa demonstrațiilor practice în instruirea periodică.

De asemenea, au fost constatate deficiențe în semnalizarea pentru securitatea și sănătatea în muncă (SSM). E vorba inclusiv lipsa sau inadecvarea semnalizării. Pe listă se mai află absența controlului medical la angajare și a măsurilor de prim ajutor. Totodată, e vorba și de neutilizarea echipamentului de protecție corespunzător riscurilor.