În anul 2015, urmare a actiunilor întreprinse de prevenire si combatere a evaziunii fiscale si de crestere a gradului de conformare a contribuabililor în ceea ce priveste declararea si plata obligatiilor fiscale la bugetul general consolidat al statului, Inspecția Fiscalã din ANAF a înregistrat cele mai importante rezultate de la înfiintarea agentiei, astfel:

– diferente suplimentare de obligatii fiscale –cca 18,8 miliarde lei, în crestere cu cca 34,7% fatã de anul 2014;

– valoare prejudicii cuprinse în sesizãri penale – cca 11,2 miliarde lei, în crestere cu cca 22,1% fatã de anul 2014;

– valoare mãsuri asigurãtorii instituite – cca 4,9 miliarde lei, în crestere cu cca 34,7% fatã de anul 2014;
– diminuarea pierderii fiscale – cca 2,7 miliarde lei, în crestere cu cca 71,1% fatã de anul 2014.