Cele mai mari valor ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în intermedieri financiare (3.862 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (850 lei).
Potrivit Institutului Naţional de Statistică, indicele câştigului salarial real pentru luna aprilie 2011 faţă de luna precedentă, calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum, a fost de 99,6%.
În luna aprilie 2011, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost în creştere faţă de luna martie 2011, ca urmare a acordării de prime ocazionale (prime de Paşte), ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete cadou pentru Paşte) şi realizărilor de producţii mai mari ori încasărilor mai mari funcţie de contracte.
În telecomunicaţii, cele mai mari creşteri salariale
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net în telecomunicaţii, cu 16,6%, producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, fabricarea altor mijloace de transport, transporturi pe apă – între 10% şi 13%, silvicultură, depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, industria metalurgică, captarea, tratarea si distribuţia apei, activităţi auxiliare intermedierilor financiare, tipărirea şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea substanţelor şi a produselor chimice – între 7% şi 10%, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, alte activităţi extractive, cercetare-dezvoltare – între 6% şi 7%.
Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net, din sectorul economic, au fost: 29,8% în fabricarea produselor din tutun; între 11% şi 14% în intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), activităţi de editare; între 4% şi 7% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, transporturi aeriene, fabricarea produselor textile.
Creşteri mici de salarii în sistemul public
În sectorul bugetar s-au înregistrat uşoare creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna martie în administraţia publică (1,1%) şi sănătate şi asistenţă socială (0,4%). În învăţământ câştigul salarial mediu net din luna aprilie a scăzut cu 3,1% faţă de luna precedentă ca urmare a plăţii cu ora şi a plăţii, în luna martie 2011, a sumelor restante, în unele unităţi de învăţământ.
Faţă de luna iulie 2010 (lună în care s-a aplicat diminuarea cu 25% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 118/2010) câştigul salarial mediu net din luna aprilie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,6% în învăţământ, cu 14,1% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 10,4% în administraţia publică.
Faţă de luna octombrie 2010 (lună de referinţă pentru aplicarea majorării cu 15% a cuantumului brut al salariilor de bază, conform Legii nr. 285/2010) câştigul salarial mediu net din luna aprilie 2011 a crescut în sectorul bugetar cu 16,8% în administraţia publică, 13,6% în învăţământ, respectiv cu 12,2% în sănătate şi asistenţă socială.
Faţă de aprilie 2010, salariul net a crescut cu 4,3%
Potricit INS, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 4,3%. Indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 96,3%.
Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 120,6%, cu 0,4 puncte procentuale mai mic faţă de cel înregistrat în luna martie 2011.
În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.