Potrivit sursei citate, din punct de vedere al structurii valorice a producţiei vegetale, pe principalele grupe de culturi, în anul 2014, comparativ cu anul 2013, ponderea culturilor de legume şi pepeni şi de fructe şi struguri a crescut cu două puncte procentuale, respectiv cu 1,4 puncte procentuale, în timp ce ponderea culturilor de cereale şi plante de nutreţ a scăzut cu 2,1 puncte procentuale, respectiv cu 0,4 puncte procentuale. În schimb, ponderea culturilor de plante uleioase se menţine constantă.

În structura producţiei s-au produs modificări, în sensul scăderii ponderii producţiei vegetale (65,8%) şi creşterii ponderii producţiei animale (32,9%), în timp ce ponderea producţiei de servicii agricole a crescut (1,3%).

La nivelul structurii valorice a producţiei animale la principalele grupe de produse se consemnează o creştere cu 1,3 puncte procentuale a ponderii la ovine şi caprine, în timp ce în cazul bovinelor ponderea a crescut cu 0,6 puncte procentuale, iar la porcine ponderea a scăzut cu 1,8 puncte procentuale.

Per ansamblu, producţia ramurii agricole a înregistrat o evoluţie pozitivă (+2,9%), în anul 2014, comparativ cu anul precedent. În acest sens, producţiile vegetală, animală şi de servicii agricole au prezentat creşteri de 2,9%, 2,5%, respectiv de 24,3%.

Datele INS au la bază cercetările statistice anuale privind suprafaţa cultivată, suprafaţa recoltată, producţia agricolă vegetală şi animală, preţurile produselor agricole şi cercetările privind activitatea economică a unităţilor agricole cu personalitate juridică, lucrarea 'Balanţele principalelor produse agricole la producători', precum şi
surse administrative, ca Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru subvenţiile pe produse agricole.AGERPRES