Pe baza rezultatelor cercetării statistice privind “Efectivele de animale şi producţia animală în anul 2013”, greutatea animalelor destinate sacrificării pentru consum a scăzut la toate speciile. În schimb, producţiile de lapte şi lână au crescut, iar producţia de ouă a scăzut.

În 2013, greutatea animalelor şi păsărilor destinate sacrificării pentru consum a scăzut cu 2,4% (de la 1,33 milioane tone la 1,3 milioane tone), scăderile provenind de la bovine (-3%, 192.000 tone), păsări (-3%, 457.000 tone), ovine şi caprine (-2,8%, 104.000 tone) şi de la porcine (-1,6%, 546.000 tone).

Potrivit INS, producţia totală de lapte a fost cu 0,8% mai mare, ajungând în 2013, faţă de 2012, la 48,728 milioane hectolitri. De asemenea, la producţia de lână s-a înregistrat o creştere cu 5,1% (20,71 milioane tone), în timp ce producţia totală de ouă s-a diminuat cu 0,2%, până la 6,38 miliarde bucăţi.

În anul 2013, comparativ cu anul 2012, structura pe sortimente a producţiei de carne a înregistrat următoarele fenomene: a crescut ponderea producţiei de carne de porcine (+ 0,3 puncte procentuale), a scăzut ponderea producţiei de carne de bovine (- 0,1 puncte procentuale) şi de păsări (- 0,2 puncte procentuale), iar ponderea producţiei de carne de ovine şi caprine şi cea provenită de la alte specii a rămas constantă.

Producţia totală de lapte de vacă, în anul 2013, a fost de 42,382 milioane hectolitri (inclusiv consumul viţeilor), cu 559.000 hectolitri (+1,3%) peste nivelul anului precedent.

 

Totodată, s-au înregistrat scăderi în regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov (-5,6%), Sud-Est (-2,8%), Sud Muntenia (-1,1%), Nord-Vest (-0,5%), Centru (-0,4%) şi creşteri în regiunile Vest (+ 2,3%), Sud-Vest Oltenia (+ 3,6%)şi Nord-Est (+ 6,0%).

Cercetarea statistică prin sondaj s-a adresat unui eşantion reprezentativ de 49.988 exploataţii agricole, din care 2.900 exploataţii agricole cu personalitate juridică şi 47.088 exploataţii agricole fără personalitate juridică. Intervalul de încredere a fost de 95%, iar marja de eroare este de +/-2%.

Sursa: Agerpres