Populaţia României a scăzut în luna iunie 2010 cu 1.891 de persoane, de cinci ori mai mult decât în aceeaşi lună a anului trecut, când s-a diminuat cu 371 persoane.

În iunie 2010 s-au născut 18.743 copii (10,6 născuţi vii la 1.000 locuitori) şi au decedat 20.634 persoane (11,7 decedaţi la 1.000 locuitori) determinând un spor natural negativ de 1.891 de persoane faţă de iunie 2009 când populaţia s-a diminuat cu 371 de persoane, potrivit unui raport al Institutul Naţional de Statistică.

La oficiile de stare civilă s-au înregistrat în luna iunie 6.033 căsătorii (3,4 căsătorii la 1.000 locuitori), în scădere cu 4.975 căsătorii comparativ cu luna precedentă. Numărul căsătoriilor a fost, în luna iunie 2010, cu 5.169 mai mic decât în aceeaşi lună din anul precedent.

În iunie 2010, prin hotărâri judecătoreşti definitive, s-au pronunţat 3.093 divorţuri (1,76 divorţuri la 1.000 locuitori), cu 164 mai multe decât în luna mai, şi cu 87 divorţuri mai puţine decât în luna iunie 2009.