În raport cu evoluţia preţurilor de consum, indicele câştigului salarial real a fost de 100,8% pentru luna septembrie 2015 faţă de luna precedentă. Comparativ cu luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost de 139,2%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2015. 

În ceea ce priveşte câştigul salarial mediu nominal brut, acesta s-a ridicat în septembrie la 2.541 lei, cu 1% mai mare decât în luna august 2015. 

Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 8%, iar indicele câştigului salarial real faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent a fost de 109,9%. 

În luna septembrie 2015, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare faţă de luna august 2015. Creşterile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă s-au datorat atât acordării de prime ocazionale (inclusiv prime trimestriale, pentru "Ziua petrolistului") şi a unor sume din profitul net şi din alte fonduri, dar şi realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari, în funcţie de contracte. 

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net au fost cu 23,3% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, între 10,5% şi 16,5% în activităţi de servicii anexe extracţiei, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, transporturi aeriene, între 3,5% şi 7,0% în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, alte activităţi industriale n.c.a., fabricarea produselor textile, fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea produselor din tutun, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor). 

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august de premii ocazionale, sume din profitul net şi alte fonduri. De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net sunt cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte ori ca urmare a concediilor de odihnă când nu se acordă tichete de masă şi alte drepturi salariale), precum şi de angajările de personal cu câştiguri salariale mici din unele activităţi economice. 

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net au fost cu 9,1% în extracţia cărbunelui superior şi inferior, respectiv cu 7,4% în extracţia minereurilor metalifere, între 2,5% şi 4,5% în telecomunicaţii, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat, industria metalurgică, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune (inclusiv înregistrări audio şi activităţi de editare muzicală; activităţi de difuzare şi transmitere de programe), alte activităţi extractive, fabricarea altor mijloace de transport. 

În sectorul bugetar s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă în învăţământ (cu 6,1%) ca urmare a acordării sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice, respectiv în administraţia publică (cu 0,9%). În sănătate şi asistenţă socială câştigul salarial mediu net a scăzut uşor în luna septembrie faţă de luna august 2015, cu 0,1%. 

INS precizează că în cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). 
"Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an'', explică INS. 

Sursa: Agerpre