În formă brută (neajustată), faţă de aceleaşi perioade de comparaţie, variaţia costului orar al forţei de muncă a avut o tendinţă similară cu forma ajustată (5,57%, respectiv 16,09%).

Faţă de trimestrul II 2016, costul orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a crescut în majoritatea activităţilor economice însă cele mai semnificative majorări s-au înregistrat în învăţământ (32,20%), administraţie
publică (7,06%), sănătate şi asistenţă socială (5,18%) şi alte activităţi de servicii (5,12%).

Potrivit INS, în învăţământ creşterea costului orar al forţei de muncă a fost determinată şi de diminuarea timpului efectiv lucrat faţă de trimestrul precedent din cauza vacanţei şcolare (fenomen caracteristic acestei activităţi în trimestrul III al fiecărui an).

Scăderea costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a avut loc doar în intermedieri financiare şi asigurări (-6,99%).

În trimestrul III 2016, creşterea faţă de trimestrul anterior (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) a componentei privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 4,64%, iar cea a cheltuielilor indirecte (non-salariale) de 4,78%. Creşterile înregistrate de cele două componente – pentru indicii în formă brută (neajustată) – au fost de 5,58%, respectiv 5,54%.

Comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, pe principalele activităţi economice, cele mai mari creşteri ale costului orar al forţei de muncă (în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare) se observă în învăţământ (34,41%), tranzacţii imobiliare (30%) şi sănătate şi asistenţă socială (28,24%).

Scădere s-a înregistrat doar în industria extractivă (-2,48%). Creşterea faţă de acelaşi trimestru al anului precedent – indici în formă ajustată după numărul zilelor lucrătoare – pentru componenta privind cheltuielile directe (salariale) cu forţa de muncă a fost de 14,69%, iar pentru indicii în formă brută (neajustată) de 16,12%. Componenta privind cheltuielile indirecte (non-salariale) a înregistrat creşteri similare (14,81%, respectiv 15,95%). Agerpres