Consumul final de energie în anul 2019 în România a crescut cu 264.000 de tone echivalent petrol (tep), un plus de 1,1% faţă de anul 2018, arată datele venite de la Institutul Naţional de Statistică (INS).

Consumul final energetic din industrie (inclusiv construcţii) a înregistrat o creştere de 0,6% faţă de anul precedent, în principal datorită creşterii consumurilor din industria produselor chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice (37.000 tep) şi din construcţii (44.000 tep).

În schimb, consumul final energetic a scăzut cu 3,3% în metalurgie şi cu 0,7% în industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor.

La creşterea consumului final energetic au mai contribuit şi sectorul transporturi (3,9%) şi sectorul terţiar.

Resursele de energie totale disponibile, mai mari cu 2% faţă de anul precedent

Resursele de energie totale disponibile în anul 2019 au înregistrat o creştere de 2% faţă de cele din anul precedent, cumulând 44,1 milioane tone echivalent petrol (tep), scăderea producţiei de energie primară de 1,8% fiind compensată de creşterea importurilor de resurse energetice cu 12,3%, scrie Agerpres.

Dintre resursele de energie primară, variaţii mai semnificative au înregistrat resursele de ţiţei şi gaze naturale utilizabile care au crescut cu 486.000 tep, respectiv 459.000 tep.

A scăzut producţia de gaze naturale, energie hidro şi cărbuni

Producţia de energie primară în anul 2019, de 24,535 milioane tep a scăzut cu 444.000 tep faţă de anul 2018, în principal din cauza scăderii producţiilor de gaze naturale utilizabile (288.000 tep), energie hidroelectrică şi cărbuni (140.000 tep, respectiv 88.000 tep), dar a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 55,6% din acestea.

Importul de produse energetice a crescut cu 12,3% faţă de anul trecut, în principal datorită creşterii importului de gaze naturale utilizabile (938.000 tep), de ţiţei (399.000 tep) şi cărbuni inclusiv cocs (203.000 tep). Importurile de produse petroliere au scăzut cu 27.000 tep.

În anul 2019, exportul de energie (inclusiv bunkerajul) a fost de 5,971 milione tep, în scădere cu 80.000 tep faţă de anul 2018.

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2019 a fost de 1.704 kg echivalent petrol, în scădere cu 1% faţă de anul 2018.