Potrivit datelor provizorii publicate miercuri de INS, în trimestrul II 2013, faţă de acelaşi trimestru din anul 2012, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere cu 1,5% pe seria brută şi cu 1,4% pe seria ajustată sezonier. La estimările ‘semnal’, INS a anunţat o creştere mai mică în al doilea trimestru din 2013, de 1,3% pe seria brută şi cu 1,2% pe seria ajustată sezonier.
‘Produsul Intern Brut – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul II 2013 a fost de 154,295 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 0,5% faţă de trimestrul I 2013 şi cu 1,4% faţă de trimestrul II 2012. PIB estimat pentru semestrul I 2013 a fost de 307,263 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de semestrul I 2012’, precizează un comunicat al INS.
Calculat pe serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul II 2013 a fost de 145,643 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,5% faţă de trimestrul II 2012. Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2013 a fost de 266,539 miliarde lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 1,8% faţă de semestrul I 2012.
Cele mai importante contribuţii la creşterea PIB în semestrul I 2013, comparativ cu semestrul I 2012, le-au avut industria (+1,1%), cu o pondere de 30,3% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a majorat cu 3,9%, tranzacţiile imobiliare (+0,3%), cu o pondere de 7,9% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 3,2%, agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (3,5%) şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 6,1%, activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,2%), cu o pondere de 5,8% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 3,2%.
Reducerea volumului de activitate din construcţii, cu 3,1% a avut un impact negativ asupra evoluţiei PIB, contribuţia sa la creşterea PIB fiind de -0,2%.
Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat exportului net (cu o contribuţie de +5,3%), consecinţă a creşterii cu 10,7% a exporturilor de bunuri şi servicii corelată cu reducerea volumulului importurilor de bunuri şi servicii cu 0,9%. Ca urmare a scăderii volumului formării brute de capital fix (cu 4,4%) aceasta a avut o contribuţie negativă la creşterea PIB, de -1%.
Reducerea stocurilor din economie a avut ca efect o contribuţie negativă semnificativă la creşterea PIB, de -2,5%.
Produsul intern brut trimestrial se estimează în preţuri curente, în preţurile perioadei corespunzătoare din anul precedent şi în preţuri medii ale anului 2000. Ajustarea sezonieră are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidenţia evoluţia economică reală din perioade consecutive. Seria ajustată sezonier s-a obţinut prin eliminarea din seria brută a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienţi de corecţie,
În vara acestui an, Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în sus prognoza de creştere economică a României pentru 2013, de la 1,6% la 2%.
Sursa: Agerpres