'Produsul intern brut estimat pentru anul 2015 – date definitive – a fost de peste 712,658 miliarde lei în preţuri curente, în creştere, în termeni reali, cu 4% faţă de anul 2014. Comparativ cu varianta semidefinitivă, în varianta definitivă Produsul intern brut nominal estimat pentru anul 2015 s-a majorat cu 0,2%', informează INS.

În anul 2015, modificări ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au înregistrat agricultura, silvicultura şi pescuitul, de la -0,6% la -0,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,7 puncte procentuale (de la 88,2% la 88,9%), industria, de la +1,4% la +1,5%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +0,4 puncte procentuale (de la 105,4% la 105,8%), intermedierile financiare, de la 0% la -0,3%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu -8,4 puncte procentuale (de la 99,0% la 90,6%), activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice, activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport, de la 0% la +0,1%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +1,6 puncte procentuale (de la 100,8% la 102,4%).

De asemenea, activităţile de spectacole, culturale şi recreative, reparaţii de produse de uz casnic şi alte servicii, s-au modificat de la +0,1% la +0,2%, ca urmare a modificării volumului de activitate cu +4,4 puncte procentuale (de la 103,9% la 108,3%).

În anul 2015, modificări mai importante ale contribuţiei la creşterea PIB, între cele două estimări, au fost la cheltuiala pentru consumul final individual al administraţiilor publice, de la +0,1% la +0,2%, ca urmare a modificării volumului său cu +2,1 puncte procentuale (de la 101,1% la 103,2%), consumul final colectiv efectiv al administraţiilor publice, de la 0,0% la -0,2%, ca urmare a modificării volumului său cu -1,6 puncte procentuale (de la 99,3% la 97,7%), formarea brută de capital fix, de la +2,0% la +1,8%, ca urmare a modificării volumului său cu -0,9 puncte procentuale (de la 108,3% la 107,4%), exportul net de bunuri şi servicii, de la -1,6% la -1,4%.