'Întărirea şi diversificarea surselor de finanţare este crucială astăzi în regiune, deoarece avansează încercările de a ajunge din urmă statele dezvoltate şi apare un nou model de creştere', a afirmat Werner Hoyer, preşedintele Băncii Europene de Investiţii EIB, instituţia care găzduieşte anul acesta Forumul 'Iniţiativa Viena 2', la sediul din Luxemburg.

Grupul de lucru va ajuta la promovarea diversificării investiţiilor financiare în regiune, va mobiliza reţeaua 'Iniţiativa Viena' să analizeze obstacolele structurale şi diferenţele de reglementare care afectează dezvoltarea pieţei de capital în CESEE şi va identifica soluţii la nivel naţional şi regional.

Forumul "Iniţiativa Viena" va examina, de asemenea, dinamicile investiţionale, priorităţile şi constrângerile cu care se confruntă regiunea, va discuta modul în care noile instrumente furnizate de instituţiile financiare internaţionale – cu accent pe mediu, infrastructură, inovaţie şi IMM-uri – poate suplimenta modelele de finanţare existente.

"Iniţiativa Viena 2" va studia instrumentele financiare care pot sprijini investiţiile în Europa Centrală, Europa de Est şi Europa de Sud-Est şi dincolo de această regiune, se arată în comunicatul Băncii Mondiale.

O altă problemă discutată la Luxemburg a fost recenta evoluţie a reglementării bancare în regiune şi la nivel global. Problema impedimentelor involuntare cu care se confruntă băncile care au o prezenţă transfrontalieră, din cauza restricţiilor prudenţiale asupra fluxului de capital transfrontalier şi a lichidităţilor grupurilor bancare, a fost analizată la forum.

Băncile participante la discuţii au subliniat creşterea numărului de iniţiative de reglementare la nivel naţional în unele state din CESEE, care au avut o serie de consecinţe negative involuntare.

Participanţii la forum au luat la cunoştinţă despre evoluţia solidă a economiilor din regiune în 2016, o tendinţă care ar urma să continue şi în 2017, evoluţiile din sectorul bancar sprijinind acest avans al PIB-ului.

Procesul de dezintermediere – deleveraging – reducerea finanţării acordată de băncile occidentale subsidiarelor din Europa Centrală, Europa de Est şi Europa de Sud-Est – ce a început într-un mod considerabil în 2011, este aproape finalizat în prezent, depozitele interne au crescut, astfel încât băncile care operează în regiune au suficientă finanţare, devenind din ce în ce mai puţin dependente de finanţarea băncilor mamă.

Boris Vujcic, guvernatorul Băncii Naţionale a Croaţiei, a declarat: "Iniţiativa Viena" are un rol important în sprijinirea ţărilor din regiune şi a sistemelor lor bancare pentru a face faţă presiunilor din ultimii ani. Sunt încrezător că actualele priorităţi – monitorizarea finanţării în regiune, adaptarea la Uniunea pieţelor bancare şi de capital, extinderea procesului de reducere a creditelor neperformante şi mobilizarea de noi instrumente pentru investiţii – vor continua să furnizeze beneficii substanţiale tuturor participanţilor în perioada următoare.

Uniunea pieţelor de capital este o iniţiativă a UE care urmăreşte extinderea şi consolidarea integrării pieţelor de capital din cele 28 de state membre ale UE. Uniunea pieţelor de capital are ca obiectiv: să pună la dispoziţie noi surse de finanţare pentru întreprinderi, să reducă costul mobilizării de capital, să crească numărul de opţiuni pentru deponenţi în întreaga UE, să faciliteze investiţiile transfrontaliere şi să atragă mai multe investiţii străine în UE, să acorde sprijin proiectelor pe termen lung, să confere sistemului financiar al UE mai multă stabilitate, rezilienţă şi competitivitate

Iniţiativa de la Viena a fost creată de grupurile bancare occidentale în perioada de vârf a crizei bancare globale din 2008-2009 pentru a asigura un nivel adecvat de capital şi lichiditate pentru subsidiarele lor din Europa Centrală, de Est şi de Sud-Est. Iniţiativa a fost relansată sub forma 'Vienna 2.0' în luna ianuarie 2012 ca răspuns la reapariţia riscurilor pentru regiune din partea crizei din zona euro. AGERPRES