Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis joi, 9 iulie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare, după cum transmite Administrația Prezidențială.

Iată mai jos textul integral al cererii de reexaminare:

„București, 9 iulie 2020

Domnului Robert-Marius CAZANCIUC

Vicepreședinte al Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată,

formulez următoarea

CERERE DE REEXAMINARE

asupra Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

Legea privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare reglementează posibilitatea reorganizării unităților de cercetare-dezvoltare independent de existența cărților funciare, inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. Astfel, alineatul nou introdus la art. III din legea menționată prevede: „(11) Reorganizarea unităților de cercetare-dezvoltare prevăzută la alin. (1) nu este condiționată de existența cărților funciare, inclusiv în cazul modificărilor inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, până la finalizarea lucrărilor de înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea unităților de cercetare-dezvoltare”.

Față de conținutul normativ al legii transmise la promulgare, menționăm că inventarul bunurilor proprietate publică a fost reglementat de art. 20 din Legea nr. 213/1998, care însă, prin art. 597 alin. (2) lit. m) din Codul administrativ a fost abrogat. În prezent, inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, inclusiv modificarea/actualizarea inventarului centralizat, este reglementată de art. 288 din Codul administrativ.

Așadar, norma de trimitere din cuprinsul legii supuse reexaminării nu poate să mai vizeze prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ci pe cele ale Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În acest context, considerăm că se impune reanalizarea conținutului normativ al legii transmise la promulgare din perspectiva corelării normei de trimitere cu dispozițiile legale în vigoare.

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind completarea art. III din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare.”

Sursă foto: INQUAM