Registrul Comerţului din România ar putea fi modernizat, potrivit unui proiect de lege lansat dezbatere publică marţi, 24 noiembrie, de către ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu. Proiectul prevede o procedură de înfiinţare a societăţilor comerciale integral online, fără a fi necesară prezenţa fizică a solicitanţilor.

Predoiu a menţionat că acest proiect propune o reformă radicală a ONRC în direcţia digitalizării în relaţiile cu publicul şi societăţile comerciale.

Formular electronic disponibil pe site-ul Registrului comerţului; va fi necesară o semnătură electronică calificată

Astfel, proiectul face disponibilă o procedură de constituire a societăţilor comerciale integral online, fără a fi necesară prezenţa fizică în nicio etapă a procesului de înfiinţare şi înregistrare în Registrul Comerţului a societăţilor, acestea putând fi parcurse de solicitanţi prin mijloace electronice, dar cu menţinerea garanţiilor de certitudine a datelor înregistrate.

Constituirea online se va putea face şi pe baza unui act constitutiv tipizat, formular electronic care va fi disponibil pe site-ul ONRC. Actul constitutiv se semnează cu semnătură electronică calificată, de către fondatori sau de către reprezentanţii convenţionali ai acestora.

Pentru fiabilitatea datelor înregistrate în Registru, în procedurile online se va putea utiliza doar semnătura electronică calificată, care oferă un grad ridicat de certitudine în asigurarea identificării solicitantului, inclusiv a rezidenţilor din alte state membre UE.

Pentru o înregistrare mai rapidă, mai simplă şi mai puţin costisitoare, proiectul înlocuieşte, în măsura posibilului, depunerea de documente (de către solicitant) cu comunicarea între autorităţile care deţin datele relevante (ONRC-MFP, MAI), respectiv cu utilizarea de documente care se află deja la dispoziţia ONRC.

Se elimină anumite documente necesare pentru înregistrarea firmelor

Proiectul reduce din documentele necesare înregistrării (se elimină cerinţa depunerii specimenului de semnătură pentru reprezentanţii legali ai societăţilor, a dovezii rezervării, se elimină unele declaraţii pe propria răspundere, prin includerea lor, într-o formă simplificată, în actul constitutiv: declaraţia fondatorilor, administratorilor, directorilor, cenzorilor, auditorilor cu privire cu privire la inexistenţa unor interdicţii de exercitare a acestor calităţi/funcţii, cu posibilitatea verificării informaţiilor referitoare la cazierul judiciar prin interogarea bazei de date a MAI; declaraţia privind beneficiarul real), scrie Agerpres.

De asemenea, proiectul simplifică modalitatea de întocmire sau de depunere a unor documente, permiţând, printre altele, depunerea în formă electronică, cu semnătură electronică.

Conform Ministerului de Justiţie, proiectul prevede o nouă procedură de control prealabil înregistrării – procedură mai simplă, realizată de registratori.

Între altele, se elimină procedurile care prelungeau nejustificat durata înregistrării în Registrul comerţului (de exemplu, intervenţia terţilor în procedură), se preiau competenţe actualmente judiciare, degrevându-se astfel instanţele (de ex.: verificarea legalităţii fuziunii transfrontaliere, dizolvări, radieri fără natură contencioasă).