Evaluarea unei afaceri este cea mai importantă componentă a deciziei de investiţii, atåt pentru fondurile specializate, cåt şi pentru investitorii mici. Iar evaluarea se bazează exclusiv pe analiza fundamentală.

Prima ofertă publică iniţială (IPO) eşuată de anul acesta, cea a companiei de construcţii Pomponio, a readus în discuţie evaluarea societăţilor de la Bursa de Valori Bucureşti sau a celor care intenţionează să se listeze. Însă discuţiile referitoare la eşecul Pomponio, care a fost subscrisă doar în proporţie de circa 62% (condiţiile încheierii cu succes a ofertei fiind un grad de subscriere de 100%), au luat în calcul mai mult lipsa de experienţă a intermediarului EFG Eurobank Securities sau absenţa unor „prieteni” în råndurile celorlalţi brokeri şi mai puţin evaluarea companiei. Iar raportul dintre preţul acţiunii din IPO şi valoarea societăţii a fost apreciat corect de majoritatea analiştilor, lucru care nu s-a întåmplat în cazul ofertei Teraplast, considerată scumpă, dar care a fost subscrisă în proporţie de 104%. În aceste condiţii, mai contează evaluarea ofertei sau marketingul şi asocierea cu parteneri cu experienţă sunt de ajuns pentru a atrage investitorii? „Preţul acţiunii listate la bursă nu are întotdeauna legătură cu valoarea reală a companiei, deoarece evaluarea este o analiză fundamentală din toate punctele de vedere“, spune Adrian Crivii, director al companiei de evaluare Darian Rom Suisse, şi fost preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din Romånia (ANEVAR). Este evident însă faptul că decizia unui investitor instituţional de a achiziţiona o societate sau o participaţie la respectiva societate nu se va face decåt în urma unei evaluări bazate pe analiza fundamentală.

Valoarea reală este mai mare decåt cotaţia

Evaluarea unei companii are trei abordări: raportul costurilor versus active, comparaţia cu celelalte societăţi din sectorul de activitate şi nivelul veniturilor, adică a profitului realizat. Valoarea activelor este considerată una dintre cele mai importante de către evaluatori, deşi estimarea în cazul activelor intangibile este aproape întotdeauna dificilă. „O companie poate avea active intangibile foarte valoroase, cum este cazul producătorilor de software, unde componenta umană este determinantă“, declară Ion Anghel, fost preşedinte ANEVAR. Un investitor mic, care nu are acces la un raport de evaluare, ar trebui să verifice nivelul costurilor, dar mai ales către ce se îndreaptă aceste cheltuieli. Iar în funcţie de obiectul de afaceri al societăţii, poate stabili o valoare estimativă a capitalului uman existent. De fapt, aceasta este cea mai importantă resursă informativă a investitorului mic: rezultatele consolidate sau preliminare ale societăţilor. Valoarea companiei, rezultată din raportul costurilor faţă de active, trebuie completată cu veniturile obţinute şi, implicit, cu profitul realizat. Spre exemplu, într-o companie de producţie este semnificativă rata profitului raportată la numărul de angajaţi, în timp ce pentru o societate de vånzări cu amănuntul este mai importantă rata veniturilor raportată la metrii pătraţi, adică la suprafaţa totală de desfacere. Cea de-a treia componentă a evaluării, comparaţia cu alte companii de profil, ia în calcul atåt profitabilitatea şi cota de piaţă, cåt şi valoarea la vånzare sau la tranzacţionare a unei societăţi comparabile. În cazul în care suma cu care a fost cumpărată o companie concurentă este cunoscută, cifra poate fi luată ca reper în stabilirea unei valori reale de piaţă, care nu coincide, de regulă, cu cotaţia de la bursă. „Pe baza unui eşantion de firme listate la BVB, am observat că valoarea de piaţă este aproximativ 40% din valoarea activelor, în condiţiile în care un raport normal este cam 70%“, spune Ion Anghel.

Active
Bunurile unei societăţi nu constau numai în active tangibile, adică imobile, terenuri etc., ci şi în active intangibile, cum este valoarea angajaţilor. Pentru producătorii de programe informatice, spre exemplu, calitatea angajaţilor este foarte importantă.

Comparatie
Valoarea la vånzare a altor societăţi din sectorul de activitate, dar şi cifrele determinante ale acesteia sunt elemente semnificative în stabilirea valorii unei companii. Inclusiv dinamica activităţii, reflectată cel mai bine de creşterea sectorului, trebuie luată în calcul.

Venituri
Rata de profitabilitate, calculată în funcţie de numărul de angajaţi sau de suprafaţa de desfacere, alături de cifra de afaceri şi cota de piaţă, arată cåt de eficientă este o companie în activitatea de bază şi cåt de valoros este managementul respectivei societăţi.