Indemnizația de șomaj s-a majorat de la 1 martie 2024

Într-un comunicat, ANOFM a transmis că „indemnizaţia de şomaj şi alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă aplicate de ANOFM care se raportează la Indicatorul Social de Referinţă (ISR) cresc de la 1 martie 2024. Potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS), rata inflaţiei pentru 2023 este de 10,4%, astfel că ISR creşte de la 598 de lei la 660 de lei”.

În consecință, indemnizația de șomaj, împreună cu alte măsuri de stimulare a ocupării forței de muncă, stabilite conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, aplicate de către ANOFM, vor fi majorate cu sumele următoare: indemnizația de șomaj va înregistra o creștere de 62 de lei lunar pentru fiecare persoană.

„Acest drept se calculează astfel: valoarea ISR în vigoare la data stabilirii indemnizaţiei de şomaj, la care se adaugă, după caz, o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul a indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare)”, se arată în comunicat.

Indemnizația acordată absolvenților instituțiilor pentru persoane cu handicap va crește

Indemnizația de șomaj acordată absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale pentru persoane cu handicap (echivalent cu 50% din valoarea Indicatorului Social de Referință, în vigoare la data stabilirii acesteia) va fi majorată de la 299 de lei la 330 de lei lunar.

Prima de inserție acordată absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenților școlilor speciale, cu vârsta minimă de 16 ani, care se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă de cel puțin 12 luni în termen de 60 de zile de la absolvire (de 3 ori valoarea Indicatorului Social de Referință în vigoare la data încadrării) va fi majorată de la 1.794 lei la 1.980 lei.

șomaj
Șomaj; SURSĂ FOTO: Dreamstime

Subvenția angajatorilor care încadrează persoane marginalizate va crește lunar

Subvenția acordată angajatorilor care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate (o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea Indicatorului Social de Referință, în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate) va avea o majorare lunară, pentru fiecare persoană încadrată, de la maxim 2.392 lei la maxim 2.640 lei.

Stimulentul financiar lunar acordat angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor (50% din valoarea Indicatorului Social de Referință în vigoare) va fi majorat pentru fiecare persoană încadrată de la 299 de lei la 330 de lei.

„Precizăm că această majorare se aplică de la 1 martie şi pentru persoanele ale căror drepturi au fost stabilite anterior acestei date”, a mai transmis ANOFM.