Instituţiile financiare trebuie să transmită nivelul costurilor totale pe care le vor aplica pentru finanțările acordate, valoarea estimată a garanțiilor care urmează să fie acordate în cadrul Programului, precum și angajamentul de respectare a încadrării costului finanțării cu garanție guvernamentală în marja maximă de 3% peste indicele ROBOR la 6 luni.

Programul de stimulare a cumpărării de autoturisme noi permite persoanelor fizice achiziționarea unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat în procent de maxim 50%. Beneficiarii Programului trebuie ca la data solicitării creditului să aibă vârsta de minimum 18 ani și capacitate deplină de exercițiu, să declare pe propria răspundere că nu au mai deținut în proprietate un autoturism nou, să nu înregistreze restanțe la plata altor credite bancare și să nu aibă obligații de plată restante la bugetul general consolidat. De asemenea, potențialii beneficiari trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din prețul de achiziție al autoturismului, care va fi asigurat printr-o poliță de asigurare de tip CASCO, pe toată durata de valabilitate a garanției.

Autoturismul, produs în spațiul intracomunitar sau provenit din import, va îndeplini cel puțin cerințele minime ale standardului Euro 5 și va fi achiziționat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea de autovehicule, la un preț de achiziție ce nu va depăși suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA.