Potrivit unui anunț publicat pe SEAP, oficialii CNAB au inițiat licitația pentru lucrări de demolare a construcțiilor existente, lucrări de construcții pentru realizarea invesției , “Extindere spre nord a Platformei nr. 1 de sțationare a aeronavelor la AIHCB”.
Obiectul contractului prevede achiziția de lucrări de infrastructură și structuri rutiere necesare extinderii spre nord a platformei nr. 1 (demolare construcții existente, demolare acostamente existente ale platformei 1, refacere suprafețe demolate cu structura rutieră portantă, lucrări de infrastructură, lucrări de realizare a noii structuri rutiere). Totodată, acest contract implică lucrări rețele alimentare cu apă, lucrari de balizaj, iluminatul exterior al platformei și marcaje.

Valoarea contractului este estimată la circa 18,1 milioane lei, procedura de atribuire este de cerere de oferta/ procedură simplificată, într-o singura etapă. Criterul de atribuire este prețul cel mai scăzut, nu se va organiza licitație electronica, termenul de depunere a ofertelor este 31 mai, proiectul fiind finan’at cu bani de bugetul CNAB.