Obiectivul de investiţii este inclus în strategia de dezvoltare a reţelei de metrou din Municipiul Bucureşti, ca parte a programului de guvernare a guvernului României. Lungimea traseului obiectivului este de 2,62 km şi are două staţii: Jiului (Pajura) şi Parc Bazilescu. Finanţarea a fost asigurată din fonduri de la Bugetul de Stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.
Lucrările de structură a tunelelor şi celor două staţii aferente au fost finalizate în partea a doua a anului 2010, iar lucrările privind finisajele şi montajul echipamentelor au început în cursul lunii ianuarie 2011.
Conform graficelor de execuţie şi a angajamentelor asumate de constructori şi beneficiar, stadiul actual al lucrărilor permite demararea acţiunii de recepţie a lucrărilor pe tipuri de instalaţii şi faze de execuţie, precum şi începerea probelor de sistem în vederea punerii în funcţiune cu călători în perioada imediat următoare.

Conform ordinului MTI mai sus menţionat, recepţia şi probele de sistem încep la data de 16 iunie şi se desfăşoară în cadrul a şapte subcomisii de specialitate grupate pe tip de specialităţi şi activităţi: construcţii, arhitectură şi edilitare; instalaţii electroenergetice; instalaţii generale – ventilaţie, sanitare, lifturi şi escalatoare; instalaţii de automatizări şi telecomunicaţii; material rulant, cale de rulare şi şina a 3-a; probe tehnologice şi probleme economice. Subcomisiile de specialitate îşi vor desfăşura activitatea în intervalul 16 28 iunie 2011 după care se va întruni în plen Comisia de recepţie pentru a dezbate concluziile rapoartelor de specialitate şi a decide asupra punerii în funcţiune cu călători a tronsonului de metrou 1 Mai – Parc Bazilescu.