Astfel, în perioada 28 noiembrie 2011–13 ianuarie 2012, se desfășoară o sesiune pentru depunerea proiectelor de finanţare aferente Măsurii 112 ”Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de  Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007 – 2013.

Fondurile nerambursabile alocate pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 sunt de 50 de milioane euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 euro/1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie. Unitatea de Dimensiune Economică (UDE) reprezintă unitatea prin care se exprimă dimensiunea economică a unei exploataţii agricole determinată pe baza marjei brute standard a exploataţiei. Valoarea unei unităţi de dimensiune economică este de 1.200 euro.
Aceste plafoane de finanțare sunt eligibile sub rezerva aprobării ulterioare a Comisiei Europene.
Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului.
Depunerea proiectelor aferente Măsurii 112 se va face la Oficiile Judeţene ale APDRP.
Pentru a primi finanţare nerambursabilă, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidul Solicitantului aferent acestei măsuri de finanţare.