La nivelul anului 2012, cerința de apă este defalcată pe trei categorii de utilizatori: populație- 1,10 miliarde mc (15,30%), agricultură- 1,28 miliarde mc (17,80%) și 4,81 miliarde mc de apă (66,90%), cât este cerința de apă pentru sectorul industrial.

În perioada 1990-2012, cerința de apă a scăzut dramatic în agricultură, respectiv cu 7,82 miliarde mc de apă, de la 9,1 miliarde mc de apă din anul 1990 la 1,28 miliarde de mc de apă cât este solicitată în anul 2012. De asemenea, cerința de apă din industrie s-a redus la jumătate, iar cerința de apă pentru populație a scăzut doar cu 1,15 miliarde mc de apă, de la 2,25 miliarde mc de apă cât se înregistra în anul 1990.

Resursele de apă ale României sunt relativ sărace și neuniform distribuite în timp și spațiu. Acestea însumează, teoretic, circa 134,6 miliarde metri cubi (fiind constituite din apele de suprafață- râuri, lacuri, Dunărea și ape subterane), din care resursa utilizabilă, potrivit gradului de amenajare a bazinelor hidrografice este aproximativ 40 miliarde mc.

Conform raportului prezentat la Forumul Mondial al Apei desfășurat în aceste zile în Marsilia, ”oricât de mare ar fi volumul de apă total din lacurile de acumulare, resursele de apă riscă să fie epuizate dacă nu sunt utilizate corect”.

În România, gradul de racordare la canalizare a locuitorilor este 56,96 %, iar gradul de racordare la stațiile de epurare este de 45,57%. Progresul realizat în ultimele 6 luni a fost de circa 1,84% în ceea ce privește gradul de racordare la rețele de canalizare și de circa 0,93% în ceea ce privește gradul de racordare la stațiile de epurare.
Cele mai ridicate grade de racordare la rețele  de canalizare (peste 70%) sunt în județele Brăila, Brașov, Constanța, Cluj, Hunedoara, Sibiu, Timiș și muncipiul București, iar, la polul opus (sub 30%), se află județele Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Ilfov și Vaslui. Cel mai mare grad de racordare la stațiile de epurare, se înregistrează în prezent în județele Constanța, Cluj și Timis, respectiv de peste 65%, iar în județele Brăila, Galați, Mehedinți și Tulcea, sunt cele mai mici grade de racordare la stațiile de epurare, respectiv de sub 10%.