Astfel, numărul de contracte active la această dată (pentru care se plătesc contribuţii la sistemul de asigurări sociale) este de 5.377.861.
Numărul de salariaţi activi (persoane fizice) este de 4.962.178. Diferenţa dintre numărul de salariaţi şi numărul de contracte active este dată de faptul  că unii salariaţi au mai multe contracte de muncă.
Ministrul Muncii, Claudia Boghicevici, şi ministrul Finanţelor, Bogdan Drăgoi, au semnat, marţi, un protocol inter-instituţional în vederea corelării şi reconcilierii datelor statistice cu cele din surse administrative care vizează indicatorul statistic „numărul de salariaţi”.